Skip to main content

Y Parch.^E* Dayies* típJ)oeöòebi|î òan âCcutíòÒ (Ìiiieìniaocfton gr (ffgltögst (tfnnnlUiofaol. iîMjefut, (3ime,) 1880* Bod ÿr' Jaaid hcfo Wybodadh fsfid yẅ JMôl GŸNWYâlAÜ: TÈAETÍÌODAÜ, &c< Gwirionedd y Gair . * . ■ . 161 Ŵjda'rSalmydd. . . . .164 Y Moddi A.ldoli Düw . * . 168 Peryglon Yiiiarfeiol Ameuyddiaetli yr Oes . . ".'* .'.'.'.« 169 Iawn Crist yn diil Perthyna- Anwa- hauadwy a holl Ddynolryw . 172 GairDaiWrágedd . . . '. itâ Yr Eten^yl yn ol Marc, Pen. i: 12—13 176 AMEYWIAETHOL. Fy Nghyfellion Newydd . , . .178 Adgofio.i— . . . .179 Meíu ied Pawb ei Fusnes ei Hun . 181 Y Parch. Josiah Jones, Machynl]etbf Oyiuiu ' « . . . . 182 BAP>DDONIAETH. Awgrym . < ./. > • . . 18-'> Emjn O-iihadol. Tragwyddoldjb Cluising Uyma, :'Cadw dý Ddillad yn Lan" * 184 Aníddifad wyf Fi . . *'■■': 184 YLlew . .' . . . . 184 Ÿfi. ADËAN GÉNHADOL. Cenhadaeth Orllewinol TjÇtcì , . 185 Madagascai' . i ' . 185 186 New Hebrideä . i . \, 186 Awgrymiädaü Cenhadol . . . 186 LUtliyr oddiwrth Mr. Minton . 187 Cenhadacth ogle.ldul Chiua *, * 188 NEWYDDÎON Y MIS. Y Parch. R. Trogwy Erans yfl Nghymru . . * Y Rhagolyg >n yn Ponnsyívaj^j§ Cyrnanfa Daiaethol SekajÉB BVR CrOFIAST.Í