Skip to main content

♦AMERI6AR ♦ MESSER6ER.* Cyfrol L. "DAN OÍÝUIAÊTH- Y Parch. Ë* Davíeè- <f gíjöŴŵg âttn Äûäŵî. Ŵwííráitojtdn gr (fgíítrgat (ígntíííátfaol. íttcii, (Jllûîj,) 1330, Bod ÿr Spaid habŴÿbodeLClh ^id. y w j?d&.; 129 BYWGRAFFIAETH. Pareh. PhillipPeregríne . TfiAETHODAÜ, &c. Temtiad Crist . . . , .181 Y Deugaifi Niwfnod. , . . 185 Cristicnogaetl) a'r Fasnaeh Feddwol. 188 Swyddogion Egìwysig yft eu.Per- thyiias a LlwyddiaHt yr Eglwys. 140 AMRYWIAETHOL, Fy Nghyfeillion Newydd . , Darllen . . . . , Yfi ESBONIWR. Ail Epbtol Pedr,Fen, iii: 18 . Vr Eíenr,yl yn ol Marc, Peu. i; 9 " BARDDONIAETII. Liberty . . . . , "Darllen Hwn," G'lan yr \fun . , Iawn Y«uì£-1yfeiad yn Nhy Dûw i'r Y.%^ Suí ■. , . , W. . 142 . 145 ,147 -13 148 . 150 . 150 . 151 . 151 .151 REAISEN, N. Y. DAYíES, CYHOEDDWR. CYNWYSIAD: Y Gwanwyn , . . , Cptftu . . . , YR ADRAN GENHADOL. Cenhadaeth índíaf . . . . Samoa India . , . . C) nydd, &e . . , * Chwyldroad yn Aŵica . >'■"-* NEWYDDÍÖN Ý MIS, Agoiiad Capel Newydd Tabernacl Hyde Park, Pa. . . . Gẃibdeithiau Gweinidogafcthoi. , Adolygiad y Wasg . . Byr-Goífiaktatt - Margaret Davies * Matẅa Daries. . Jane Evans. . . « ■ « Rhybudd i1r Arlywydd fíarriaon Nudioa Dípwe&toi . ' * .