Skip to main content

«ít)e 3lmertccm iîte00enger. C^NHA/)^ AMEEICANAIDD. CY^ XLVÍX. Rllif 8: Cyhoeddedig Ban Nawdd Gweirtîdogion Ëglwysi Cynutleidfaol Cymreig Amerîca B^dŸrTẀiài<J Ìieb Wybociaetii HSfid. yẁ Dda. CŸIÍWŸSIAD. BYWGRAFFIAETII. Adgofion am ý Parch. J; D. Thomas, gynt o Moant Ôavage, Md. . 226 TBAETHODAÜ, &c. Oolli ac Enill . 'AK • • %' 228 Duw yw ganfod yu ngweinyddiadau ei Ragltìniaeth . . . • 232 îîatàçir dda aDiysgogrwydd . .230 Y Oristíon Deogaidd; . . ■, . * 237 Iîanes cyfieithiad y Bibl Cvmraeg . 289 Yr Esboniwr ." ." ... 240 AMRYWIAETHOL. Y "Üíycíi" Ä Gwaharddwyi'. . 241 Y Modd goreu i ddwyn yn nilaen Achos creí'ydd . . . . 243 BARDDONIAETÍL Y Bibí , . .. • - • ^ 244 Marw'r Groes . . . • • 244 Marw Willie Hughes. . . .244 Terfyn goíidiau y byd, a decht'eu y Llawenydd diddarfud . . 244 Darliin Williám Oweii . . . Darnau o wáith Josiah Bryniriaif . YR ADRAN GENTÍADÖL. Cenhädaeth Japan , . ;"'■■■; ., Twfci . . * . ,r Affrîcä , ■ .■■ , í ,, Madtif'á» i i . i} Gogledd Chinä .;,»,. ,.'•' Tangoa^ Säntöar îîeŵ Hebridge . . . . < >■ NEWYDDIOSf f ìtlÉ. Cẅrdd Chwarteì- Oanolbartli De- henol Ohio . , . • • Y Pleidiau Gwîeidyddol ah- fasnaeh Wirodol . . ." . •, .■.""•'. Y Parch. D. Roberts, D. D, Wret- liätn, Oymrn . . , . Y Gynadledd Feddw! . ,.. Uciiel Drwydded .... Cytnaufa Gynulleidftol Gy'g Wiẅ t Gynadledd Tyfwyr IIops . Y Tad iu pa lo y tnaent hwy . ■* Ba Farw . . . < ■■■*■•■,. 24â 245 246 24S úá 249 REMSEN, N. Y.: ÄReRAFF'WYD A CHYHOEDDWYD GAN E. DäYIES." g>| !à.f^ìf^'^è;^^^^^^m^^ííâ ^Mäat^fs^S jgÉaaawÜI TàilöSâiBjf