Skip to main content

._. ';—■--~——■ —i »-------- >Ilf ^àfj AMERtCANAIDD. CYF. XLVIX. RMf 4. Cyhoeddedig Dan NawJd Gweinidogion Eglwysi Cynnlleidfaol Cymreig America «btill (^pril), 183S. Bod yr ISnaidh.e"b"Wyt>odaeth. NidjrwDda. CYNWTSIAD. BYWGRAFFrAETH. Cofiant y Diweddar Barch. W. Edwards, Newburgh, Ohio. TRAETHODAU, &c. Dylanwad y Beìbl ar y byd . Haelioni Crefyddol . Y Oristion—Llafurwr Hanesiaeth FeiMaidd Swpper yr Arglwydd . . YrEsboniwr * . . . AMRYWIAETHOL. Llith y Llenor Y "Drych1' a'r Gwaliarddwyr . BARDDONIAETH. Eira yn chwanegu a rliew cadarn "Oenbadwr Araericanaidd1' C)fitíithiad—Myfi yw y ffordd, Yr annuwiol \ n marw . . Owyn yr amddü'ad . 07 100 104 107 109 110 113 115 117 119 119 119 119 120 Coffadwriaeth— , . . Cydymdeimlad— . . . YR ADRAN GÉNHADÒL Cenadaeth Madura . . ,. . " Affrica . » • . " India . . . O'R FAM WLAD. ;'* Llythyr o Gymru . . . NEWYDDION Y MIS. Cyfarfod Chwarteröl Penn , Hysbysiad— . . . . . ' Gair flt Evan Ingram .' . Yr enwog Joseplì Cook yn galw : Gâd . . V. , Nodion dirwestol . .... Diolchgarweh . . . . Ufddiad y Parch. Elias R. Boweri Priodwyd . . . Bu Farw . .... . 120 . 121 .121 . 122 * 122 , 128 . 124 . 124 .124 . 125- . 125- . 12Ç .VẄ '. 127 . 127 REMSEN, N.Y.: ARÖRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN E. DAVIES