Skip to main content

^mericän Jttessengef. çfi^iíADpp AMERICANAIDD. CYS\ XTjVI3C. Rhif3. Cyhöeddedig Dan Nawdd Gweinidogion Eglwysi Cynalleidfaol Cymreíg Mawttt) (íHarcl)), 18SS, Bod ÿr EJna'id h.ob "Wybodaeth. üfícl jrw Dda. CỲNWYSIAD. BÝẂGRAFFIAËTH. CòfiàMt y Diweddár Barch. W. ì*. 65 66 73 77 Edwards, Newbúrgh, Ohio. TRAETHODAU, &c. Haelioni Crefýddol . . Traethawd ar Ffirrflad a Defnyddlol deb Gwlaw, Cenilysg, ac Eiia Yr Eglwys yn y Beddgelloedd . Y Cristion a'r Weinìdogaeth , Yr Esboniwr . ...» 79 AMRtWIAETHOL. Adgofion am Josiah Brynmair . .81 Llith y Lìenor . . . . .82 0*B FAM WLAD. Goliebiaeth o'r Hen Wlad. . .84 * BARDDOMAETH. Ar brîodas . . , . . 86 Cyfîéithiad . . . . . 86 Ar farwolaeth Samüel Jenlrins . Ytt haner eant oed . . , Dyoddefaint Iesu . -t Galar Mab am ei Dad . . Er cof am Jolin D. Jones, ÎTtica. ColÜ fy Mhriod . . . . NEWYDDION Y MIS. Adolygiad y Wasg . . Llythyran Cyraeradwyaeth BeibÌ Gymdeithas Dodgerilte, Wis " '« Sir Lewis,-N. Y. " " Oshkosh, Wis " Rome, K. Y . Llechfaen Coffadwriaethiaethol. Priodwyd . . . . . Bü Farw . . . . Y "Drych'1 a'r Gwaharddwyr . Penderfyniad Eglwysig . . " Arall . ... Dyrnaid o Loffion . 86 . 87 .87 .87 .88 .88 . 88 . 89 .89 .90 . 90 .flO .91 . 91 . 91 . 94 .96 .96 . 96 REMSEN, ífc Y.: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN E. DAYÍES.