Skip to main content

sssm irssËSigm gssiM^iBssgiiigseiiss^MtEMMSES^SiSMssiMBimimil Çyfrol t^H. 'ê-'S--@/&^/l/ ~ ~ "ì : " íg/a/í ^m/i/' ípLÌfyn 7. .W®/&&®/&% -&t</%<WW&, Y gehHäöwh AlHEfllCAflAlDD. 1 THE AMERICAN MESSENGER. Dffl ÛlyóaÉ î Parcli. E. Daẅ. €tjl)oeooeòiìî oan 3íau)ûì) (Êuuetnioogton tjr €glu)tjsi (înnnlletöfaol. 1 8ORPMENAF,-JHLY-1901. I Bod yr Ero&id he:k W yhod&dri JJid yẃ j?dai. CYÎÍẂ YSIAD: ì| Orefydd a'r Teúlu.................193 P Trefn Cadwedîgaeth Pechadur Trẁy M yr Argíwydd lesu Grist.....___'. 196 -B Y Dwyfol a'r Dynoí...............200 M Gorfoledd Cfist yn ei Fródyr.......203 M BabdjöoniaîítS— m Rwy'n Clyẃed Nefol Läis........204 ]M Wrth ánrhegU organyddes,......204 J| Yr Aelwyd......................205 Trngaredd.___................205 Y Wräig o Samaria............... .206 Meny wod y Beihl___......______208 Beirdd a Barddoniaeth Gymréig___211 Peryglon Cenedlaethol............213 Llith Gwr y Fron.................214 Esboniad ar y Dadguddiad.....,., .216 Nëwyddion y Mis— Cymanfa Gynulleidfaol Gymreig Wi&consin................. .217 Cyfarfod Chwarterol Talaethau NeW York a Verniont..........220 BtJ FARW, COFIANtAÜ— Mí's. Elizabeth Ann Davies .....221 Mr. John E. Williams...........223 Mrs. William Eichards___......223 Waterville, N. Y. Ê. Davies, Gyhoeddwr. il 182 íwm wsmmmmmmmmwmÊMmm mmmmmmmmmmmmmmmm tr r\.s. V. / >4>