Skip to main content

I fri |i! § I Çyfrol CXH. ■ ^hifynj. rül ■■ M P Ji£l MŴIŴ^ ẁ-%^/|/@/aŵ®ŵM-ŴMŴM/ ~^'WWL/WWWWWWW§.'l'W§/WWW& S Ìljl g IY CEWäDWH AIBEHIGÄJIAIDD. I Ì THE AMERICANl MESSENGER. I ail ■ww§/wwwwwwww&^,wwww&rwww*í/w&^'wwwww&^^ Ü •1 Dan Olfptl î Parà E Baẁ. i. •'S | ^IjocbòcMî} Mn Mawbb ^ìŵemiẁogion tir ^flltDtist €pnnllctbfaol. |—-—----- - " a. ION>îWR,--JArWARY,--190L jj <^| fíodyrSríaidhcfoWybodadriîsfidyŵpda. iä Slil _____________________________^_^^^^^^^^^^_____________________________________ ibii ril litl CYNWYSIAD: P ■ * ,-• I Cyfurchiad y Golygydd;.',*..........1 j NEWYDDION Y MIS. Y Diweddar Barcb. Johu WilliaroP, ] Marwolaeth y Parcb. Thoinas M. Batigor, Pa...................... 3 j Owen-----................... .29 Ùi| Sel Grefyddo!...................... 7 l Oyfarfod Tri Misol Annibyuwyr Tal 5 Y Wers, yr Athraw, a'r Disgybl.....10 ! aethau New iork a Vertnont......29 É Esboniad ar y Dadguddiad.........11 \ Beibl Gyuideithas Holland Pateut a jj Û Llechog yu Lluchio Llwch i Lygaid \ Maroy.......................... .30 J p y Weriu....................•......15 Beibl Gyuideithas Swyddi Jackson a || 1 Peryglou Cenedlaethol.............18 j Gallia, Ohio.................... .30 M 3 NodiouOduant................'....20 | BUFARW. | 1 Yn ei Gatnrau Ef, nen, BethWuaeth- \ Marwolaeth yn Sefydiiad Oshkosh. .31 E I ailesn.......................21»] AR Y CLAWR. ^ S Pynciau'r Dydd....................26 j y Cenhadwb atn 1901.............. 2 É U Adolygiad y Wasg..................29 > Del.byniadau y Mis, &c.............'2 g È BARDDONIAETH. \ At Eiu Derbynwyr................. 2 p B Nadolig...........................28 \ Cyinanfaoedd.....................2 § iüJ h\ Y Ddiuas Nefol....................28 \ Hysbysiadau.......»■..*>/.* ...Vi>>. 4 lil I Waterville, N. Y. h\ 7 h ■___ ___________ ___________ E Davies, Cyhoeddwr.