Skip to main content

Çyfrol tM' íyiifyn ia. WWWW%^~t UWWWWWL%./WW& 'WWWWW&WWWWW&'fy%fè/WWW& Y CE|ÍJlADWR AiMEEICAHAIDD. THE AMERICAN MESSENGER. fjf w§/&W§/wwwwwwwwẁẃww&/w®^ Dan Ûlypâ J Pffli E. Daẅ. I <Ünhacíiòct>ltî bait Naiuìo (6 lìlmìîiûgion nr (ígluinsi (StmntleibfaoL RH^6FYR,--DEeEMBER,--1900. | é(Ë$~ Bodyr5Daidhe:bWyboda&trif^idywpdâ. CYNWÎSIAD: TBAETHODAU. Llwyddo ae yn Iach...............353 Dirywia 1 Crefyddol ..............356 E«boiJÌH(l ar y Dadguddiad........359 Menywod y Beibl................-.301 AMBYWIAi THOL. Yn ei Gamrau Ef, neu, Beth Wnaeth- mì Iesu......:...............363 Y.G^yjndeithaB Genhadol Ainerican- aidd......./................:...367 Syniad Gwirodwr am y/Fisnaoh Wirodol.................."......368 Apeliad Pwysig..................369 Testyuau yr Wythnos Weddi.......370 Dyltuyifjwi y Pwlpud, gyda Sylwad au gau ÿjjfcrolygydd..............370 Gorseddfaiuc y Gras...............372 Y Cenhadwr am 1901.............373 Beth Feddylia ein Heglwysi Cym . reig o Hyu ?....................373 Diolchgarweh....................373 BARDDONIAETH. Mr. Evau Humphreys............374 Damwaiu........................374 NCTYDDION Y MIS. Cyfarfod Pregethu a Sefydliad Gweiuidog yu Fairhaven, Vt.....376 Sefydlu Eglwys Gyuulleidfaol yn Niles, O........................376 Cvfarfod Chwe' Misöl Cynulleidfa olwyr Canolbarth Peunsylvauia. .377 BU FARW. Mrs Bertha Davies................378 David Joues.....,'................378 Richard J. Pugh..................379 D. N. Joues'......................379 AR Y CLAWR. Y Cenhadwr am 1901.............. 2 Derbyniadau y Mis, &c............2 At Eiu Derbyuwyr.................2 Cymanfaoedd.....................2 Hysbysiadau......1.;'............... 4 Wateryille, N. Y. E. Davies, Cyhoeddwr. sLftríLatLsj-íir, ìdisiíelsi tLsi ^^Sílíía^lilBiíidim^^'^-iäiM^'^ì^