Skip to main content

Çyfrol tXI- fpiifyn 10. Uî ■WWWWW& s2,'WWQ/W&%/WWWii^'WWWWW&'WWWWWWWW^ Y GEfUiADWR AJBEHIGÄIÍAIDD. THE AMERICAN MESSENGER. wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww^wwwww&'wwwww% Dan Olyiiaetl î Parâ E. Daẁ m (ínl)ocböcûtn. oan Nauîûû ©lucîmîrogton nr (Êgltönst (EpmtllcMaol. 1 MYDREF,-OeTOBER,"1900. Bod yr Çro&id h&b Wybod&dh J4id. yŵ $?da.. CYNWY SIAD: • TRAETHODAU. j Aelwyd fy Mam..................314 | Llwyddiant Paul yn Corinth a Dyeh- NEWYDDION Y MIS. weliad y Corinthiaid i'r Ffydd ì CymanfaDdwyreiniolCynulIeidfaol- £ Gristionogol yn Brawf o'i Dwyfol l wyr pennsylvania..............315 Ij Darddiad.......................289 Cymanfa Cynulleidfaolwyr Talaeth- $ Caru Iesu Grist...................294 au New York a Vermont.........318 | Esboniadar y Dadguddiad........298 BU FARWí g AMRYWIAETHOL. nT ,„„ C{4..'m, , 1 5 Marwolaethau yn Sefydhad Oshkosh, m Yn ei Gamrau Ef, neu, Beth Wnaeth- < Wisconsin......................320 jj| 1 ai Iesu.......................302 \ A1JvnT kVJTt §i ™ - n i i » n u .1 onn 5 AR Y CLAWR. irl Chma—Golygiad un o n Cenhadon.309 ì § Dylanwad y Pwlpud..............312 Y Cenhadwb am 1900.............. 2 il , \ Derbyniadau y Mis, &c.......,.....2 5 BARDDONIAETH. At j£ Derb/nwyr.................a 1 AddysgTad......................314 | Cymanfaóedd......................2 líl Y Frawdle Eawr..................314 \ Hysbysiadau....................... 4 1 Waterville, N. Y. 1 E. Davies, Cyhoeddwr.