Skip to main content

Çyfrol tXL 'WWWWW& WWWQ'W&^'WWWW&^JWWWW&WWWWW&:WWWWW&Q'W§/WWW%/ Y GEfíHADWÎ{ AJBEHlGAfíÄlDO. THE AMERICAN MESSENGER. ■WWWWW&WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW&'®, Dan OlpÉ y Eanà E. Daẁ. 4íl (îgljoeooeoti) üan $íatDûû (Suuetntoogton «r (fgltönst (ínnnlletofaol. MEtíEFIN,--JURG,--1900. fíod yr ÇtD&id hdò Wybod&d:h fjid yw 3?d&. CYNWYSIAD: TRAETHODAU. Breuddwydiou y Beibl............161 Cymuno yn Anheilwng............163 Y Paham o'rYmlyniad wrth yr Hen.165 Esboniad ar y Dadguddiad........167 Ewyllysgarwch Crefyddol..........170 AMBYWIAETHOL. Yn ei Gamrau Ef, neu, Beth Wnaetli- ai Iesu........................173 Nodion Duwinyddol...............181 Menywody Beibl..................183 Nodion...........................186 Ann Griffith, yr Emynyddes.......187 BARDDONIAETH. Ei Drugarogrwydd Ef..............190 Awdl Goffadwriaethol am y Diweddar Dr. Herber Evans, Caernarfon.. .190 BU FARW. Mrs. Elizabeth Thomas............191 AR Y CLAWR. Y Cenhàdwb am 1900.............. 2 Derbyniadau y Mis, &c.............2 At Ein Derbynwyr.................2 Cyfarfod Trimisol New York........2 Hysbysiadau.................____4 Waterville, N. Y. E. Davies, Cyhoeddwr.