Skip to main content

pygfe Mfm ir^trp, im i5%^i^.t^:i#ft'tgT&'igMSigü* sg^gjggagpagg yrrs ^B^ngËMîẄÌiMÉli^^ fÿiifyn 4. | Çyfroi tXL H MŴIŴI- >,'&§/W§/§.<% r&'WWW& WWWWW& ly^/LT /Ty? <WWWWWW& W&/WWW& | Y GEJÍHäDWR äiwericanaidd. 3 THE AMERICAN MESSENGER. fi ' ' • ' "* ! ' ■ ■ "■ ^- ~- ^ "a WWW%fW&%/WWW&WW§/WWW&'WWWWWÌ!,/&'WWWWW& WWWWW& P WWWWWW& Ean OlpGth y Parcl. E Daẅs. & ujtjliocìjocoin uan Maiuoò (Saicinioogion yr (írgiiwnsi €mtnllciMaol EBRILL"APRIL,--i900. Öod yr grj&id h&b Wybodad:h fsíid yw J7da. CY NW i SIAD : TRAETHODAU. Pregeth........................... 97 Taith Drwy y Beíbl................99 Èsbouiad ur y Dadguddiad........102 Nodiou Duwiuyddol..............105 AMRYWIAtTHOL. Hyn a'r Llail."....................107 Yn eì Gauirau Ef, ueu, BethWuaeth- ailesu......................109 Yu Rhy Ddiweddar................116 Teyi uged i Heu Ddiacouiaid Da Eg- íwys New York Mills, N. Y.......117 Lladrata Pregeth..................120 Geiriau Gwerthfawr...............120 BARDDONIAETH. YDiweddar Barch. Griffith Uriffiths, GleuElleu, 111..................120 Preu uc Afou Bywyd.,............120 Awrll Goffadwriaetliol am y Diweddar Dr. Herber Evaus, Caeruarfou.. .121 NEWYDDION Y MIS. Gauwyd..........................122 Priod wyd.........................122 Oyfarfod Chwarterol Talaeth New York...........................122 Bü FARW. Wüliam Pugh....................123 Mrs. Eleauor Williams............123 Deuuis Thomas...................12á Murwolaethau yn Dodgeville} Wis— Mrs. David Thomas.............125 Mrs. Edward James.............125 Mrs. Mary J. Davies............126 Mrs. Jaue Oweus................126 William Edwards..................127 Johu Giifíiths....................128 Waterville, N. Y. E. Davies, Cyhoedclwr.