Skip to main content

iunsggs.gTEtsTsgTSBns tsîsísmmsiwm^jsr. Çyfrol tXl fj,hifyn 3. fjjj 'WWWWW& ẂWW%/®/®*§ ^.WWW^WWWWWW X t/*/Z/ìS? ■WWWWW^^ 'W^/WWW^ p IY CEHHäDWH ajhehigäNäidd. Ì THE AMERICAN MESSENGER. jjjj ,%^^â^§/@/©^/?y%^/©^^^^^wi-/ŵX"ẁ' ww*ẁwwww%/& wwwww& wwww& % Dao OlypÉ y PareÉ E Darái €yl)ocbûcûin ban îíaiüflû (âiuciniòogiou nr <irç\lmij3i ^ijnullciotaot MAWRTH,--MAR.ëH,-i900. Bod yr Çnaiid he:b Wybod&6lh f4i<á y w pda. CYNWYSIAD: BYWGR.U'FIAETH. YDiweddar Rurch. Griffith Griffitha. Gleu Eileu, 111...............-..65 TRAETHODAU. Esboniad ar y Dadguddiad........68 Menywod y Beihle..................72 ÀMRYWlAhTHOL. Yn ei Gamnui Ef,~neu, Beth Wuaeth- ai Iesu........................76 Pwuo y Rhyfel.....................86 At Eiu Gohebwyr..................88 BARDDONIAElH. Awdl Goffadwriaethol aua y Diweddar Dr, Herber Evans, Caernarfou... .88 NEWYDDION Y MIS. Priodi'r Ferch a Bedyddio'r Wyriou.89 Bedyddiwyd........................8J Beibl Gymdeithas OVikosh, Wis.....89 B»41i! Gymdeithas R>indoÌph, Wis...90 Bëibl Gymdeithas Holland Pateut a Marey, N. Y.....................90 BU FÀRW. Marwolaeth Ddisymwth y Pareh. Benjaráin H. WiJJiams, Waterville, N. Y.............................91 Jarnes E. Davies, Palmyra, O...___92 Hngh C. Ellis, Raudolpìi, Wis......92 Elli» C Humph'ey, Fish Creek. Wis.94 Mrs. Mary Ed wards.................95 AR Y CLAWR. Y Cenhadwb am 1900.............. 2 Derbyuiadau y Mis, &c............. 2 At ELn Derbyuwyr.........*-----... 2 Hysbysiadau....................,. 2 i - Waterville, N. Y. E. Davies, Cyhoeddwr. fes^.iaiîííBiaa3SUBP55is^Eras ^assìsmiris tJsasmaiiimE"