Skip to main content

teiásiBŵssáfiiiB^^ ^ggs Çyfrol t^I. ^hifyn 2. ^/®/®/@/^/^^yiyi/ê/©<^^-^£^ P Y GEflflAMR AlHEHlGAflÄlDD. THE AMERICAN MESSENGER. Dan OlpÉ y ParÉ. E Darás. g Cijbocòûcohj öan Naiubû (Suiciniüoajon nr (Êgluniai €nnnllciûíaol. eHWEFHOR,--FeBRUARY,-i900. 3 s^ fíodyr gro&idhe:b Wybod&eLih fJid yw J7da. CYNWYSIAD: BYWGRAFFIAETH. Y Diweddar Barcb. Griffith Griffiths. Gleu Ellen, 111.................33 Y Diweddar Barch. Dr. John Davies.35 TRAETHODAU. Prolìad o Anfarwoldeb yu Nuw......35 Taith Drwy y Beibl............... .38 Y Dynol a'r Dwyfol................41 Esbouiad ar y Dadgnddiad........43 AMRYWIAiiTHOL. Y Parch. Griffith Griffiths......... .48 Y Beibl yu Mhob Mau..............50 Yu ei Gamrau Ef, neu, Beth Wnaeth- ai Iesu............ .............52 Ein Rhyfel Philippinaidd..........55 A ydy w eiu Rhyfel o Dduw ?........56 Ystyriaethau i Bregethwyr..........57 BARDDONIAETH. Englynion i McKiuley.............57 Nadolig 1899.......................57 Euglyn ar Farwolaeth Moody. .....58 NEWIDDION Y MIS. Priodwyd.........................58 Llytliyr Cytnerarìwyaeth...........58 Cyfarfod Ühwe' Misol yn Wiscou.sin.58 Cydnabyddiaeth am Rodd..........59 Marwolaeth y Parch. William Powell.60 Deheubarth Ohio..................60 BU FARW. ThomasL. Davies, New York Milh..61 Mrs. Gwen Griffiths................63 AR Y CLAWR. Y Cenhadwb am 1900.............. 2 Derbyniadau y Mis, âc............2 Waterville, N. Y. E. Davies, Gyhoeddwr.