Skip to main content

CYFROL LXI, 1900. Y Ccnhadwr Amcricanaidd THE AMERICAN MESSENGER. \\ J~ • --------YN CYNWYS-------- AMRYWIAETH O BETHAU O ANSAWDD Äí|iqqyddol, Foesol q Cl^efyddol, -YN NGHYDA- IfciriesiciGtll C^í'ti'efol 3 Tí|t<c}n|Oì<. HEFYD CYFANSODDIADAU MEWN TRAETHODAETH A BARDDONIAETH. ffflGenir I'r 011 fod p Futfíiol o Dijddorol i Gpnj JlmGriGí. Cyhoeddedig dan nawdd Gweinidojion yr Eglwysi Cynulleidfaol. -DAN OLYGIAETH- Y Í^AROH. E^. DAVIBS. 3Boö sr Enaíö befo OTsbofcaetfo níö sw H>ba." WATERVILLE, N. Y. ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN E. DAVIES.