Skip to main content

f, | jjj ...Çyfrol tX- ^.îiifyn . f 1 ^ Ì f "S/^/m/i/i^yt/s/i^ p 1V pcMunnu/D nMcoirnUninn 1 s i GEJÍHADWH A|WEHIGäKAIDD. i THE AMERICAN MESSENGER. | Dan OlpË y Parci. E. Darás. |J. (üuhoebîicòtì) "ban Nau)uù <©me*uiiì>oq\on nr <£glnmsi Cpnntleiûfaol. TyqeHWEDB,"NOVEMBGR,-1899. sẄi Bod yr £rjaid Mfo ^ yfood&eÄ fJid. yẅ J7da. ŵO' ttl tíl ,TÜ bi ifl jä aii tU ÜJll ifll ÈjiI *îl iril g Safon Llenyddiaeth Gymrei* o'i j Cymanfa Dwyreinbarth Iowa ......343 g Chydmaru a Lienyddiaeth yr j Cymanfa Talaeth New York,.......345 gj 0t,t5......................... -321 öefy(ìliad Gweiuidog ar Eglwys Gyn- . g Lleoedd oNod yn Hanes Crist....324 , ulleidfaol Mahauoy Oity......346 S Lbí>yDadguddiad..............326 Daliei. Sylw.......................347 bj Nodio» Duwinyddol.......... .330 Cymdeithas Addysgol Annibynwyr h\ .1 Gwahainueth-----...............332 ; 0„.„^ n..„;,i.. \t.™ v„„i. < CYNWYSIAD: TRAETHODAU. NEWYDDION Y MIS. ,.,, ì Swydd Oneida, New York______348 ÿ Meuy wod y Beibl...............334 >, ■ g AMRYWIAl THOL. \ BU FARW. p Llvfr Newvdd Gwerthfawr .......339 ( Daniel Boweu....................348 üiil ">' ' m Cymdcithas Genhadol y Bwrdd i Johu A. Rees....................349 Sj - Americanaidd___............340 \ Y Ffyddlawn Evan Ingram .........350 ™ Àdolygiad y Wasg................342 j trii BARDDONIAETH. \ Yr Achos yn Llwyddo............352 B Yfory ."..........................:342 f OofgolofuJ Dr. John Thomas..... .352 à Er Cof am Mrs. Mary Joues....... .342 \ Manion 4.............____........352 p '" -»'"•■ \..' 1 Waterville, N. Y. Hl || E. Davies, Cyhoeddwr. mmmmmMmmmMmm>wMmmMm mmmmmmimmmmmmmmMm wm