Skip to main content

m '■■' » ■ "~ r" ,t£' ' '- L "** ^ -fe-•"■-!= •-""■-r™- ~ _" _. ji r . . . ' § I Çyfrol^X. ^riifyn 7- I 1 ■• ■. 1 B ^/%^/%/^îi/i/®/£/£7©/Ì/^ Jjil IY CEHHAÖWH ÄIWEHIGRJIAIDD. _______ ___ ., Ifî THE AMERICAN MESSENGER. rü 1 -Dan Olyaiaeth y Parâ E. Baẅ. jril ÍLfii r ~*~^~^~~^______________^^^^^^^__. „ _ __, ò _ _.__ rii I (£ul)ocbûcbiii ban ííaiubb (Siucinibogion nr (íglton3Ì (îynullcibfaol. gî 1 60RPHERAF,--jyLY,"i899. in | <s(qÛ fíodyrgrjaidheb Wybodae:fri^idyw J?da. P CYNWYSIAD: 1 BYWGEAFFIAETH. ì Pryddest.........................216 §j Y Parch. Einiou C. Evans, D. D___193 5 "Yr hyn a ysgrifenwyd a ysgrifen- TEAETHODAU. wy^"........................218 I Taith Trwy v Beibl................3 94 { NEWYDDION Y MIS. I Lleoedd o Nod yn Hanes Crist.....197 Cyfundeb Annibynol Ceredigion at II Henaiut........'..................201 Eglwysi Annibynol America.. .219 g Meuywod y Beibl...............203 Cyf arfod Chwarterol Eglwysi Oynull- 'd Nodiou Duwin yddol ..............206 eidfaol GogleddDdwyrain Penu- YE ESB0NIWE. sylvania......................219 Luc xxii: 50-71, Itsu Gristyu cael ei | Cymanfa Gynulleidfaol Wisconsin. .220 P Brofì.....................-----209 Cymanfa Gorllewinbarth Pennsyl- || AMEYWIA1.THOL. vania a Dwyreiubarth Ohio....222 S Pregeth Mahomet.................212 Priodwyd...........;.............223 g Ochr Glwyfus yr Iesu.............213 BJJ -faRW. | Adolygiad y Wasg................214 Mrs Urinaí>avies> Plas, Centreville, pi Hyn a'r Llall o Lety'r Bugail......215 \ Qhio Û BABDDONIAETH. "........................ | Cywiriad Gwall...................216 \ Anghysondeb y Dryeh............224 Ifl 1 Waterville, N. Y. g E. Davies, Cyhoeddwr. | • 224