Skip to main content

^f^g^^^^gglÊimiEg®!gîSHP^Sm^ËS^g^ẄÌ^^^»|! eyfrol £X- í^bifyn .£ M/®M/&% &&/&& QQf§/§/®M'Ó/®/®/&,§/& l/&fè/ZG/&'<è/W®^^fèM/@/®/@/®/®/& Y GEflHAMH AJBERMIIAIDD. | THE AMERICAN MESSENGER. WÔ^/%/&®Mtè/®/&fèM'W^ 1 Bn OlîsjaÉj Ẃ.Í. Bam il pl 1 4Tnl)oebbcbtn ban ftJatubb (Saicintbogton nr (Êoltnnst (HynulUlbfaol. 1 eHWEFROR,--FeBRWIRY,--1899. 8od yr íjimid he:fo Wybodaeth fJid y w pda- CYNWYSIAD: iLfl TRAETHODAU. Muir, Mam Yr Iesu.................33 By wyd y Cristion......... .......36 Dwyfol Awduidod y Pwlpud.......88 Fíyddlondeb Egwyddorol...........41 Dylanwad Esiampl.................45 m Nodiou Duwiryddol...............46 Ì| AMRYWIAETHOL. Deddf Cyfatebiad................ . .49 Beth a Wneir ag Yuysoedd y Phil- iil ippines?........................50 fji J in Heglwysi Cymreig.........____51 jjj Ymweliad a Chymru...............54 íl Yr Aurl). Nelsou Diugley..........56 $ BARDDONIAETH. Y Prif Athrav M. D. Jones, Bala... .58 i "Ti Gei Weled Pethan Mwy Na'r p RhaiHyn."................... 58 jjl Y Diweddar Lewis Authony, Ed- jjf wardsdale, Pa...................58 g Y Bardd a'r Eufys................35 | NEWYDDiON Y MIS. 1 Cyfarfod Chwarterol Cynulleidfaot | Gog Ddwyrain Pa..............59 1 Amddiffyu Ein Cam-------...........60 |j Tysteb y Parob. D. T. Davies..... .61 Ì U Sereu Beíhlebem. BU FARW. John A. Rees.......................62 Watkiu Jones...........,......... .63 .57 ^ . Mynegiaut o Ddiolobgarwch .....64 ffi b\ V* ìrl $ II iti .■■■■■■:.-■•;.'■■/." H Waterville, N. Y. E. Davies, Cyhoeddwr.