Skip to main content

Çyírol £X. f^Fiifyn 1 ■WWWWW& WẀWW^f^. ■'WWWWWWWWWŵW^ "WWWWWWWWWWWWh 'WWWWW& \ Y GEJIHäDWH ÄJWEÍlIGAflÄlDD. THE AMERICAN MESSENGER. 1 ^/^i£g/^^ŵi>íà^ëŵ'iŵ ,wwww&/& lf M Olyptl y Parcl. E. Daẁ. | Irf <£ìil)oebûeoiw ban Naiubb (ftaieiniboçuon M* (Êajuinsi (Hnnullcibfaol. ífj ION,?WR,--JANWIRY,--1899. Bod yr Çrjaid hab Wybodaeth Jsíid yv? J7da. ril I TRAETHODAÜ. E Dwjfol Awdurdod y Pwlpud.......1 g Taith Drẃy y Beibl ............... 4 P Nodion Duwi;:yddol............... 7 0 Meny wod y Beibl.................9 CYNWYSIAD: YR ESBONIWR. M Luc xxi.—Ynmdawiad Crist o'r Deml ir| a'r Canlynfadau o Hyuy........ 12 AMRYWIAETHOL. |*! liu Heglwysi Cymreig...,,....... 15 í^ Tuebwch Dros Sobrwydd a Gonesf:- rwydd—Hyn Sydd G/yfiawnder.. 18 Y Paroh. M. D Joues, Bala.-jm .ei Fedd ....................í:....20 At'radlonedd a Gwastraff... . ..___. .22 frj Yr Arlywydd McEinley a Phobl y De22 É Adolygiad y Wasg................, ,22 'ifi líì BARDDONIAETH. Jp Yr Esgenluswyr....................23 Iji Diolchgarwch......................23 r§ Giyreddi Dechreu Blwyddyn. . -.......23 || NEWYDDION Y MIS. Jj Beibl Gymdeithas Holland Pateut a m Marcy........................24 1 Maniou o Wisconsiu................ 24 |S Gyngor Eglwysig___............. .'^5 Cyfarfod Chwe' Misol Jackson a Gal- lia, Ohio...............______26 BU FARW. Mrs. Hattie Wheeler................27 David D. Morgau..................28 Daniel Lewis......................29 William B. Williams___..........31 »Dywediadau Dewisol............ 32 II § r fop!lJií9SIIJíaSílIimfiímäSÊraJí^^ Waterville, N. Y. E. Davies, Cyhoeddwr.