Skip to main content

CYFROL LX, 1899. Y Ccnhadwr Amcricanaidd THE AMBRICAN MESSENGER. -YN CYNWYS- AMRYWIAETH 0 BETHAU 0 ANSAWDD Si\iq:qyddöl, Foesol q Cl\^cfyddol, -YN NGHYDA---------- lr[q:qesiqetíl Qqi<ti<efol q Tl\i<qinoi<. HEFYD CYFANSODDIADAU MEWN TRAETHODAETH A BARDDONIAETH. Ameejiir I'r 011 fotf p Futfdiol d Dgdcíorol i Gpnj JlmeriGí. Cyhocddcdig dan nawdd Gwcinidogion yr Eglwysi Cynullcidfaol. -DAN OLYGIAETH- Y FAROH. JB>. DAYIBS. "3Boo çr Enaío beb llfllsbooaetb nío gw 5>oa." WATERVILLE, N. Y. : ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN E. DAYIES.