Skip to main content

AMERI6AR» MESSERSER. roi LIV. Rhif.S tmmm aiheri -DAN OLYGIAETII- ; Y Parch. E. Davies. Ẃgijocbbcíîrj oan NauùÌJ.'<Bâ)'cimî>ogiou gr €gluiv|3t Cunnllcibfaol. %mm (îiugust), 1893. " Bod yr ftnôiid hcb Ẅýbódaditfîid yẅ'pda- CYNWTSIAD: TBAETHODAU. j BABDDONIAETH. Y Peth Mwyaf yn y Byd............225 Y Bhyfeddod Fwyaf...............249 Addỳsg Deuîuaidd .......'........227 Defosiwn a Defodaeth,,..,.........229 Gẁaith yrYsbryd Glan yn ei Ber- thynas a Dysgyblion Iesu Grist.234 « AMBYWIAETHÖL. O'r Gadair Fáwr..................207 Hanfodiön Eglwys Lwyddiauus___.241 Adgofion am Eglẁys Aunibyuol Betbesda, Arfon, G. C........244 Ymosodiad AnfoneJdigaidd y Dryc7i,2àQ ^farẁolaeth Gweinidogion.7.......246 YE ESBONrWB, É* Cariad.................................249 Crist yn. Archoffeiria.d______.....,.. .249 i | Awgrymiadau Gras y Nef............249 NEWYDDION Y MIS. ..... -., W: t / ttodiad i Hanes Cymanfa Wis.. .250 p Mauion Egìwysig Wiseonsìu.......2or«j Priodwyd.........................251 Bu Farw— John Eoberts.............,.'.". .251 Mìss Sarah E. Lewis.........", .25X J Davìd H. Jones,...........,7. .252 Evan Morgan.................2Ì?2 PiHil PhìÌlips.'."............,;,. Ì253 Mrs. Mary Jenkins............ .255 ] Maro x: 13—16,.7................ .246 í Y Modd i Weiîhredu,............. 'y REMSEN", 2ÍY Y. -■ '"•'■" '*■>* <*-*< E. DAŴÈ3, CYHOEDDWR.