Skip to main content

♦AMERI6AR* MESSERSER.* Cyfroi LIV. Rhif. 6 HIER -DÀ.N OLTUIAETII- Y Parch. E. Davies* Cnljocbòcòin ban Nawbb (S.ucinibogion nr (fgttunsî (ínn Ucibfaol. ítte!)cf:n (îun:), 1S9& ■• fíod yr gmid fisb W ybodadh Jsíid yw pdau. CYNWYSIAD: TRAETHODATJ. ) Y Peth Mwyaf yn y Byd............161 . Tlodi Grefyddol...................165 YB ESBONIWB. Marc x: 1—11.....................167 AMEYWIAETHOL. O'r Gudair J?awr..................169 Yr Eglwys a'r Salwn.............172 Adgofion am Eglwys Annibyuol Bethesda, Arfou, G. C........175 Dysgu Gweddio...................177 Y Fautell yn Yraestyn..............170 Deheulaw Pfalsder................179 Gair o'r Hen Wlad................, .179 Gweniaith........................180 BAEDDONIAETH. Y Rhosyu yn Marw.................181 Y Nos............................181 Myfyrdod.........................181 Llougyfarehiad....................182 YÉ ADEAN GENHADOL. î Persia.....,.,......;..,:;...'...... ,183 Cenhadaeth Orllewiuol Tŵroi,..,,;. ,183 Affrica Orllewinol................183 NEWYDDION Y MIS. Llythyrau Gollyugdod a Ghyràerẁii^-' wyaeth y Parch. E. Ri Hugbes.184 Bü FARW--- ;.:-.;; sa^fei -t Jane Aun Morris..■*.......,,&■**^185 John J. Joues. .....■,..,..,.. .185 Cadbeu Johu W. Jones......, ,185. Bessie Williams___........... 186- Wiìtiam E. Watlúns.....____.-. ,186, E. B. Evaus... ...-----...... v, 3JB& Dauiel Rowland............ j* .188.. Kate Eoîwrts................,; .1$9; Haunah Lewis..: ,\........,.,, lí?0 Jenuie Morgan.... î..;... Èog.àj$ÿ; Ffair y Byd a'r Sabboth..,,.,.,.... ,liv2 REMSEtf, N. Y. E. DWIE3, OYlIJEbDWíl