Skip to main content

Ffyddlondeb i'r Efengyl............97 ì *B ADEAN GENHADOL. I Penod y Carìad....................100 Genbadaeth Oogledd China........122 Cynydd Profìad Crefy ddol..........103 Ceyföü......................___.122 Am Berson Crist...................106 {iUíìia..........................^123 AMEWIAETHOL. Beibl Gwag.......................100! Manion Eglwysig o Wisconsiu......124 Cipdrem Wleidyddol...............112 Cyîarfod Chwartorol Cynulleìdfawyr O'r Gádair Fawr/.................114-S Dwyreinbarth Pa..............125- Gwir yw y Guir....................110 j Donation Eglwys Annibyuol Cam- Cýmro mewu Perygl...............117 < bria> Wis......................126 Beìbl Gyindeithas Waukesha, Wis. .126 " " Pittsburgh......127 XE ESEONIWE. Marc ix: 38—42...................118 BAEDDONIAETH. TBeibl...........................321 Y Chweched Awr...................121 Bü Farw— Mrs. Mary Daries___.......... 127 Miss Winnie Jones.............128 Mrs. Mary Jones......___.... I2S ÎÌEMSEN", X. Y. E. D.WTES, CYHOEDDWR ^^gK3g^i^5^^a^^gs^s^^^^^: