Skip to main content

-"i", .: Í£TW_ " 'v.f • fY Päfch., E, Dav.es.--.-..- - tënljocb.nrtìj'ta 2C-tu)ûû (_v_1c.nioh3.cin 'nr (Egtunifi 'Cn'if llttfríM: ìHarf!) (íî!ar.!));'Ì¥C13V Í.Y:?.î <\í ÎTfiFSÖPÎ í j Bcdyr.$T^ ■•......-. ..... CYNWÝSÌÀD:' ..'' '• ' /,\ •' '"< -? • ' "• ' . .:* .-.;:.;-.,:•: -;\ív-ì ._pçj r £.3. >' ^ : bywgratfiaeth; ; - j barddoniaeẁ\..-^ 0 s Miss' Murgaret L. Joues.,,.......'.. :65 ; Henaint, nou .Ym-jon Hen ..Wr yn y Fy Anwyl Fuin."; .,„.... ?_ .,/..,>■> .X3> Gornel.........................88 ;w; ,-•, TRÀETHGDAU. ■ ^- ijfî^ ;3i^^MW^|îfŴ^,^ |Ẅyfldloiÿeb i'r 'fefensÿi;.;.......... 701 Beibl Gymdeitlias' MîffliiJî. Wf*.;..J. .á«9 " f>uwioldeì>ynElw....'. I.-. '..'...,]. ...1tUW - V'-': '"' \ Osbdiosliỳ Ẃis__ cçSaj MatL._ew.-xxy: 46-,..___..__.......... .75 j:' •*' •* " ■ - •Rondolph, ;Wisr-.:i:8.9 j fá ^iútí^^piGraH,^'.]:..::^.....^^ M • ■•• -":.-■■.■-- K8mseu>;8.teub<5ii.-.íj AMEYAY IALTHOL. .__--_._-. Q. . .T _ ) Eeibl Gymdeithas Sir Lewis, N. Y. .91 Dylanwud Duionus yr Ysgol fe'ubboth- ( Sefydliad •Gwo.inidog..............91 ol ar Foesau y Cymry.-...,.....89? Cwrphoriad Eglwys yn Akron, O___91 O'r Gaduir Fawr....................82. Priodwyd..........................92 B-euhiuoedd Bubiion a Persiu yn ì p -, Nyddiau'r Guethglud..........£4 ** ^Mì .«ESBONIWB. v.t::..,:u F V,:mi0,ns..........92 / Jüjüu i. Joues..................93 1 Marc ix: 30-37...............>___S5 j ___&, Martlia Jaiues.............96