Skip to main content

♦AMËRI6AR* MESSERSER.* iCyfrol Lìv. Rhif. 1. -PAN OT.YtJÍAETH- Y Parch. E. Davies. (îüljoebbebiìi îran ^atübb ©.ucmiòogton tir (Êgltunst <£p líciofaol. fonaan: (3amnrn), 1893. Bod yr giDöiid hcb Ẅybod&£fh fJid y w pda. CTNWYSIAD: CîFABCeiAD Y GoLYGYMD............1 BYWGRAFFIYETH. Miarwolaeth y Parch. Hunrphrey Par% ry, Oambria, Wis............ 3 Bywyd, Oystudd, a Marw nodion am Mr. Johu Owen, Gotner, 0......4 TRAETHODAÜ. Ffyddlondeb i'r Efengyl............ 7 Etholedigaeth Gras, neu Adolygiad , ar Ddwy Bregeth...............10 Arweinwyr Creíyddol yr Oesau a Di- wygíadau Cvmdeithasol........12 AMRYẀIAETHOL. Penodau ar Adgoüou—.............14 Cymwysderau mewn Ymgeiswyr am Swyddau Gwladol..............16 Djtholion o Lythyrau Josiah Bryn- mair.. ...,.*................. .16 "Fel y byddont oll yn uu."—(JHst.. .17 Marwolaeth y Corph................17 Adgoíìcn am yr hen ddaear.........18 Arferiad Niwt iJiòl....... .....-----18 YR ESBONTWR. Mare ix: 1-13.....................19 BARDDONIAETH. ' Yr Iesu'n "Wyu a Gwridog"...'..,. .23 Emyn.........................23 YR ADRAN GENHADOL. Haelioni y Chiueatd Cristionogol— Dinas Salt Lake—Iudia—Y Gen- hadaeth mewn Gwledydd Pab- y ddol—Awstria — Spaen — Twrci vn Europ........... .. .23—25 NEWYDDION Y MIS. Cyfarfnd Chwe' Misol Cynulleidfawyr Dwvreinbaith Ohio"............ .25 Cymunfa Iowa ............,.......26 Priodwyd..........................28 Bü Farw— Lewis Levip...................28 Mrs. Miunie Owen............. .28 ^Riehard W. Priteliard (Giyn)... .28 Yr Anrh. Ẅm. Lewis...........29 Mrs. Sarah Griffiths............30 Mrs. Ann Hughes___..........31 Mrs. Ellen «Jon- s.......... .t... . .31 A roddwn ifyny ein Subboth....... ,82 Cwestiynau Gwertheu Hystyried... .32 ^y^gaBBasgBBHaswi RE.MSEN, X. Y. F. DAVíES, CYHOEDDWR