Skip to main content

fel irl Ìil irl ril i çyfroi tm '2V&WW&/&>~& &^'WWÓ/&Ót'&WW2ì/'&>& 7/2/2 GEfíHAÖWH AJHEHIGÄNAIDD. I í^hifyn i£. ^'iŵWMŴ'è WWWWW^ THE AMERICAN MESSENGER. Dai Oljptl y Parch. E. Daràs. ül ífl ill lifl (lulloebbrMn bttn îîttmìib ŵrocinibogion nr (Sgluinäi (Ijmullcibfttol. HH^6FYR,-BEeEMBeR,-1898. Bod yr grjôdd Mfo Wyfood&dri ^Jid y w J7d&. CYNWYSIAD: TRAETHODAU. |j Gwisg dy Nerth, Seiou.............. 363 jjjjji Gwerthfawrogrwydd Gwirionedd . .356 G Craig yr Oesoedd, neu Fewnol y Gair358 I Taith Drwý y Beibl...............361 " Menywod y Beibl.................363 Nodion Duwi:.yddol............___367 AMRYWIAETHOL. ...........369 Myfyrdodan Byrion.......... Pum' Munyd Gyda Groegiaid Cyn Crist ____.................. .377 Priodas yn Plaiufield, N. Y........377 376 § trl ä' Ymweliàd a Chyniru irl BARDDONIAETH. Caderuid y Cynawn.......... NEWYDDION Y MIS. .378 Y Cyidiyrfiad Dirwestol Gau.. ....371 Mar Yolaeth Ddisyniwth y Parch. D. S. Davies, Caerfyrddin, D. C. .374 Dadblygiad..............:....... .375 Cymaufa Dehenbarth Ohio.........378 Cyfarfod Chwarterol Talaeth New Yoik........................379 BU FARW. William R. Lewis....... .380 Waterville, N. Y. E. Davies, Cyhoeddwr.