Skip to main content

ifl ■0 -ytìàtgg Ki|ggp;feîSi!gp. t^p^T 1 Çyfroì tíX: í^hifyn 8. . 1 riJ lîil fji IFI tri j'e| Eji THE AMERICAN MESSENGER. r*A Dan Olyâaetli y Parcti. E. 4IíiI)qcûqcûuì oan Nauiùû (Sroetnfòogion wr (Êglmipi ŵjnullciûfaol. ^WST,-/IU©¥ST,-1898. lÊà yr gn&id he.b Wybodaeìh fJid yw J?d&. ||| rá CYWfSÎAD: BYWGRiFFlAETH. fcfl Y Purcli. Oweu Owons, PioatoiTcn,, Ymvriad Anmherthynasol Mamau a 'Gwẅníd....................245 Wìscousin. TRAETHODAU. 225 248 I iij ia iì Y Ovni>'or Taiiblwyddol............245 Hvn ê?r LluM-----*........•.......24r> . Cymanfa Wiscousin um 1898.......247 f Gwyddoniaeth Creíydd: EtManteis- j Dychweliad y Parch. Thotmws Jen- ™| ion ii'i Pheryglón...............226 lunsoGvmrn.......... lr| Cerbyd Isruel a'i Earchogiou.......2|Q j BARDDONIAETH. ë Nodiou Duwinyd.ìol•••••••• -.-, • • •. .232 ^. , , ..........,.... ;249 | Rhwymedigueth yr Aelodau i r Lg- ] |íÿ<^^. ■ • ; • •.................^ | .^ Yr'eSBONIWR^ '^ ^^" V ^ '' ^ g Lucxx.— YmosodiadauarIesuGnst.237 n.vm(ieithas.Raudolph, Wis,.25() | AMRYWIAETHOL. cj^uiía Gynuüeidfaol Wis........250 m A Oes Rhesymau Digouol Dros y ? Priodwyd........................ 254 Rhyíel Bresenol Rhwug y Wlad < BU FARW. frj Hou ag Ysbaeu................240 S jj^tì Thomas, Dodgeville.. .254 Fl| Llythyr o India...................^ < ,, ,. 0_,, g| Uohebiueth ur Eater Amserol......244 { Biru Lleygwr ar Bregethu.........250 Ifl ir.l liii rü Waterville, N. Y. E. Davies, Cyhoeddwr. íaSFPîiprjfli ÎJSHSîSii MŵiliräSílẀ ^îîlLîîsSiLsi^^asi 11 ifi ÍT