Skip to main content

■imssgiis^iaBisssmiMaiimmimiiimiSMSJsMgiMMBiifi^gssiitil eyírol JCIX- í^îiifyn 4 <W&W&W®> %^/WWlM'Wb,^ý%/WW% t/|ŵM/§/ WWWW^i^f^/WWWW^ WWWWW®* {§ IY CEjHJlADMl A|«EHIGAI1AIDD. I iÎm [lrî ä Dan OMaetli y Parch. Dayîes. 1 €uI)oŵûiij fcan Kau)ûîi ŵueiniùogion nr' (Sgltunsi €nnullctì>faol. I Ŵrill (?ipvil), 1898. Bod yí EtDaid hcb Wybod&ciíi NidL y w J7da. CYWWYSIAD: BYWGEAFFIAETH. Y Parch* Setn Phillips........___,. 98 II TEAETHODATJ. M Myfyrdod ar y Tyniorau........... 99 1 Ymddygiad Addas i'r Ëfengyl......101 f, Nodion Duwinyddol...............105 I AMEYWIAETHOL. 3 Lìíthoedd i Fenywod..............107 jp| Anrhegiad Gweinidog,,-----........109 1 A Gobaith ni Chywilyddia.........111 m Ehai o'r Pnf Achosion___......... 111 tj Nerth ingel.......................112 §jf Adfywiadau Crefyddol....----------.112 Û Euwogiou y Pulpud............... 113 jp Hmian, y Byd, a Duw-----.........114 Ẃ Ymgais i Fesmereisio McKlnley___115 1$ Eglwys Aunibynol Gymieig Bucine.118 I) Byw i'r Argtwydd, Marw i'r Ar- ( h glwydd.......................120 \ . , YE ESBONIWE | Luc xvín........___........'......121 P BAEDDONIAETH. I Englyn i'r Cyfarfod Gweddi........124 § Mor Ardderchog yw dy Ènw....... .124 U Llinellau CoffadwriaethoL........ .124 I Englyn i'r "Cerhadwr"........... .125 |j NEWYDDIOS Y MIS. Beibl GymdeithasBemsen, Steubeu, a'r Cylchoedd........ ....... .125 Beìbl Gymdeithas S jfydliad Cy tnreig Osbtosh, Wis................. 125 Beibl Gymdeithas Long Creelt, Ia. .126 Beibl Gyrndeithas Gymreig Miff- lin, Wis......................126 BU FAEW. Mrs. Anna Thomas.------......-----127 Cyfurfod Chwarterol Talaeth N. Y. .128 Difyriou.........,................128 wMÎÊM "3=èi ."íẅ sLîisLIi sSSsi'i îẁái' "üS5L.:. 3Ü5T EE.MSEN^ Ẁ* Y. E. DAYIES, GYIIOEDDWR- i^.3S^^^^3S33^Siki^!ŵilMäSi^tì s^îî