Skip to main content

b*":- =;;-« . ..,■,•■■ ..■...■V1' . ■ : wj ..,.;.,,■■•.. ■■.■■'-. -■■ • •,' :,-■ § Çyfrol tT-X- &■ 1 -**■** 9 1<M«C ,;■;'! îpé y M1. Daŵl' ; is>aoìriÂ- ^a&fild ,ẁ.j Ç; >.!^i,(l.î !]tòcfröt (jTeJẅarg), 1S9§4 [■! |. o...... _........... .......______ L :,-.•:, ;■■::.:. ,:■., Qá''í'^\ ■•"V::."" I 3,11 I ' . ' -02 r^ ■■■■;■- r y || ■ CTTSTWYSIAD: fi'*" ■"•■■■■;:;,:■ : -^f^ -: ? BYWGB AFFIAETH. ■ ■ ■' : 1: T FföyM Nofol.....................56 :'A\ Praise the Lord.. .-■. ..•*.■.•.;-. r.'s'.i. .-îìBfoìl 3 |: Y Ddalen Uuig.... V.'Ji ., î. .,,>:'.. afefiae£gfflj »■■ ■ - ;'HYWGBAFFIAETH. pl CofiRBt y Parch. D. E. Phiìlips, §,, - Baruefeîd^ẄÌsW.:... v.....:. ,;■;,..< g, ■ ■:-,. :• T.EAETHODAU. p Bhan Mefch <yn-, Nyrehafiad Cym- ,1 ''Na Ladd".....:-----••■..,■ II 'V . deithas:,................ ."„.... .38 | \ Meddyliwch Cytf Si-ärad M'■'T Béibl a Bärganfyddiadau Diwedd j -Y Groes......... v-:.. -.- te " Ä5^Ä ar.........-.:................M:\ '• NEWYDDTOì€YiM!St,tuW ,\ Nodion Dnwrtv'!doì,_., . .v ,.,... ,... ,44,; |; Coeden Nadolig Capel Annibygpjfg r 'üsin.......•.•-»'5J Beihl GymdeiLhas Ho'] ud Pa aht ä ~ ; Marcý, New Yoi fc.....:.. '.«i-.'í^* f ' BU FAB7/. %VMiq N AMEYWIAETHOL.. g Llithoedd i Fenywod.............. .46 pi Dylanẅad Mynyehiad Aeìodaü Cre- P Dyl 3 1 , í'yddol a Thafarndai............47 C Dàmeg y Mab Af radlawn .,.,....-... 49 10 • Y.'Fí'öẅd í íÿŵ frx ■ Eiípus.v '.-. '■''' : ~>'Í>1 m Difyriou...:..:..............'.:.::'.52 U ■ - ■' YB EyBOTOYR. ■ m Lucxvi............................52 g ! -babddOmaeth. !::•:; |1, ŵl Proflad Gwëiuidog ar Nds Sûii..".;. .16 Ú ' ' ■ -. - : Clàrêuẁ,Morris... ,.?.;., .ìLí HughHhghẅ:,.,..,.'. ■.. V ,:•,.■ HoweU E.: Joues, ..:,,..,.. ^ Mrs,Laura Boberts. ...'.. ' E;bërt Pugh.'-.'. .v...'".;.,.:':;, Ẅilìie' Wiil'iams. ... .. i-,--ẅ'%,,: I ■ Y Géüha'däeíh Dramtrol.;::, E. DAYTES, CYÌIOEDDWE. y% Maiismsms^isi^Mäai^^iMPii^mgssas