Skip to main content

m mmmmmmmmmmmmmmmmmmÈmmmmMmmmmm bii feii Isi líi iF jiiìl. lüill iíl iê íîia tîll Çyfrol £l£. '@/%/^x |,^^ŴÍ/6/ %w©/ ts/ẃ©. wm-%%wê/t/t it il! iEa ja.\ m tä iú ú iL> èò>M Jl-Ii Jä S) á) iî 1>J Jar ia ^S , ■ ..Dan OljptiîPanä 1 Daíia <£nJ)oeoòcain oan Kauròò (©aictmìíogtau nr (ffglum-at (ínttnllctîffodL/ löuatür (làttiiöri}), 1898. Êod yr ^tìaid h&b Ẁybgd&dh JsTidfe ÿẅ $<&$». ctnẅy siad í ~ä,,;;: 0 TËAETHÖDAü. Mj _ íll Y Capel yn ates; 'i'r WlarJ wnaeth.... . 1 HJ Nerth Moesol Dnw a Dirgëlwch ëì lüitl Weithrerìiadau..........'.'...... 6 Ẃ Yr Hyn yẁ Bywyd Trngwyddcu., .... 9 p Nodion Duwiuyddol-----............12 1 AMBYWIAETHOL. § Lìithoeddi Fenywod;....;.......\ .14 iuil Terfyn Eioioes...................; .15 $f. Y Lanerch Lonydd'..................16 tó "Ỳ Swllt Drwg...................... 17 laj Adolygiad y Wasg___,............17 |g Teistynau yr Wythnos Weddi... bii ifjii Lucxv. îr ESBONrwR. BABDDOMAETH. || Mrs. MaryPugh. iLi Englyuiou.. •-••• ìrl .18 ,18 .22 .28 Englyn i'r Dwr.......... i....Um■• .2 .... The tíeavenly Road .......... ..?-„ .28 fj Adgotìon ara y ■Diweddar Thoj^^,-p. Thomas, Dorlgeviìíe, Wté. .____,24 nèWyddion y.'mçs.:. ^% Beibî Gyrndeithas Gymreig Swyddi;.»-... V Jackson a Gallia, Ohio......... .25 fieibl Gynirleithas Gyrareig Doáge'-1 " ■ Viìle" Ẅis........ •■•.-. ,.. .. .i. A-Ŵ Öyfarfod Ohwarterol Trtlaetli fe|äaÿ( Newyddion o D<>dgeviiíe W'isfiönsi.py0§u Cywii'iad Gwali..................'.. 28 BTJ FARW. 1 Lewis B. 'Evans.......;..-.......,,:....:,-. ÍKl» ^f^Ŵ Willlam D. Boberts...,...--------:... .^Ä Y William P. Jones........... Z, ,\ . ,80 M Miss Jennie Jotìe^ ....'.-.'.,..;;'. .;.:f:fflí5 Marwolaethan Diweddar yn ŵ-msèii; • 3*||íä'C a'r Gymydogaeth,. w..-=.'.. .■-,.,; ^,^82^1 I : : läl ':, ■■■ : lá ìm sESäí]' -''' ■-■'- - ■: i£M£&2 É. DAYrÈS, OYHOEDDẂB. ii^^a^si^jrgäiiiaMiaiiiiiiMSigMi^Më^