Skip to main content

imMSMmgmimimMmsMMMMs^îmEü£nËisEiMmBSMigaiÊi f|Ì tfjiifyn ia. <&§/&&&%, ^ym^ym^wmy^^^ ^rwwwm ww%>w^m^<www^^wwwww^ Dan Olpeîi j Parcli. E. Daẅn îí | (íuljoeböcbin bttií &raiuììò Ẁẁiäogion nr Orglnnjsi tëumiltci&fabL fea e Bljûüfgr (Dtccmbcr), 1S97. , Bod yr £t)aíd hd> Wybod&dh ]\íid y w fyà&. CYNW YSIAD: TRAETHODAU. | Y Duw-ddyn......................353 Nerth Moesol Duw a Dirgelweb. ei Weithrediadau..............\ 358 &1 Nodion Duwinyddol...............3gy íp Pethau Anhawdd eu Deall yn y p Beibl................-----...363 |f Crist yn ei Bwlput.................366 368 YR ESBONIWR. II Luc xiv....................... I AMRYWIAETHOL. , I Hyn a'r Llall......................371 'Ì "Paharn na Ddywedi dda am y jrjjj Gweddiau Efí'eithiol...............373 Diafol-Fachgen ?"............372 BARDDONlAETH. Yn Ileii Cyn ei Amser........ "mi m \ 374 "Preinaturely Oìd"..........''"'" *'374 g NEWYDDION Y MIS. Cyfarfod Chwe' Misol Jacfcson a Gallia, Ohio........../g 375 Cymanfa Gynulleidfaol Dwyrein- \ B bai th lowa...........■..,, tm g37g lîn Cymauí'a Anmbyuol Gorllewinbarth Peuusylvauia.................. .378 i BU FARW. Robert H. Hughes................ .37 Edward A. Edwards...............38 Mrs. Margaret Evans........ .38 Lrl REMSEN", N. Y. E. J)AVI1£S, CYÍIOEDDWB. ÜEÉa'SiäB^slS^s S@ si-a :diä JüSnUä Sü süa säü SL ., '-■ ■ ' .''- . ■, ' is^EiS'iMMSMMaisiísiaiMHÉì