Skip to main content

ÇyfrolXVHI. í^hifyn 10^ M W®/W&Ẅ&'®Mfè/W<èA/Q^^ "1 /Ww&wó/%w&w&iW&&ẃw$/&w&ẁ&^/&ww&Q/&Q> ra i>Uu uijiydüí.íi j iuiiílí, Jo, liiiliiüà, | GIg!)aÄbîìì'a bsn îfc;ìẁ ©iBsutibcÿett r: (íÿ=üsi SîîitttltóíifaoL 1 i-----.....-----—.....:——^----i 1,^ jŵá7 H ■''...• pl írll . , H i BYŴSAFFIAETH. 1 Y Biweddär Barch. Gwer; E. : I ' Eemsen, N. Y.......... I TBAETHOBAîJ. 1 Y Jiwbilí Biamwnf;........... U ÝWraig............>;",,,.,,. Isjjl Nodion Buwihyddoî........... H Erlid a Lladd Bynion Ba „ „ „, Ì AMBTWIAETHOL. ff Gwaharddiaeíh................ lünl jji Jaccb yn;Marw ....>.,.«.,,..,.'. p Ouro y Oydweision ......... 0....... I Gallu y Easnaçh Feddwol........,30i M Grifíith Svan o'r Froa Houlog,. nou M Bdyîanwad Addysg yr Aelwyd.. 804 'fj Yfed Gwinoedd jn j Tj Gwyn... ..80 OTBTyTlTSlAB: .284' . 296 .293 .300 .otd 302 302 Syìwadau. .307 A.,.....807' Jo EEMSEN, N. T. ,E. DA'STíES, CYIIOEDDWR. YE ESBCNIWR I:CG 21............................öu/ p BA3DBONIAETH. | Ymeon Ken Wr............'.____310 i| Englynion i'r Pai-ch. T. Illfcyd ẁmes, |j! Homestead, Pa................311 [| Peniliion.........................311 1 NEWYBBION Y MIS. 1 Oymanfa Bdwyreiniol Pennsylvania312 Manion Eglwysig o Wiscònsin......314 sn BIT FAEW. I Mrs. Sarah Thomas................315 li Mrs. Laura Lewis.."...-...........'. 315 P Thomas Thomas......;...........316 M "Oddiwríh ei Gwaítlyit ei Gwobr".317 m Edward B. Jone's___...*.. .v. 318 fl J£r T"~ *- " ■ ....... |M KiVi»m ju. UUUfciö,.........».<»..». .,.310 [fë| Irs. Mary Eoberts................ 318 |1 ohn Priee.........................320 §g iËllsgusiîäasssssss^^