Skip to main content

Çyfrol ÜVIIL f£hifyn 6. Bai OljÉetli î Parsl. I Daẁ Cgijocobcoh) oan &atDû& #iuctnibogton gr (Sgltensi (ípntîüciafaol. 7iU)6t (SlttBtwt), 1097. Boá yr SDaid hcb Wyboda.£fh fîid y w J?da. CTHWYaiAD: TRAETHODAU. Dysgeidiaeth y Testament Newydd am Sefydliad, Amcan a Chadwr- iaeth y Sabboth. ------........225 Yr Iawn yn ei Berthynas a Moeseg. .229 Nid a'r Cleddyf...................232 Y Weinidogaeth...................235 Nodion Duwinyddol...............236 Sefyllfa Ddyfodol yn Ngoleuni Dys- geidiaeth yr Hen Destament..;. .238 YK ESBONIWR. Luc ix......___..................242 AMRYWIAETHOL. Hyn a'r Llall..................... .246 Griffith Evan o'r Fron Heulog, neu Ddylanwad Addysg yr Aelwyd. .248 Cenhadaeth Orlîewinol Affrica......250 Gwaharddiaeth....................250 Llythyr o India...................251 BARDDONIAETH. Englynion........................252 "Cas Llythyr"................... .252 Our Little Daughter.......___... .252 YLili.............................252 - NEWYDDION Y MIS Dodgeyille, Wiscousin a'r cylch___253 Cyfarfod Tnmisol TalaethNew York.253 Cyfarfod Chwarterol Annibynwyr Gog-Ddwyrain Penna..........254 BU FARW. Hugh Tudor......................255 Mrs. Ann Owens ..................255 Mrs. Eliaabeth Roberts............256 lîEMSEN, K,. Y. E. DAVrBS, CYHOEDDWR. 11 IfSf/fflg&gÌgtä