Skip to main content

SqninëMUaBHin3BBSBSSBBBEianBBaHBH0BSËSBSanSBSVUBU3 I Çyfrol £¥111. 1 • ^hifÿn 7. WWWWW&%/WWWW&'WWWW<&W&eWWWWW%> WWWWWQ^/WWWW& WWWWW& | Y CEflflADWR APHMJÍAIBD. jriil •wwwwwwwwwww^rww&ww&wwwwwwwwwwwwwwwwww&%/w^ § Di (UîtiaÉ y ParclL E. Darâ.. I €nj)oeböeûtn ban SîatDbb <8>u)e'mibogton j)i* iSgtttnîsi CÜjinnlletbfaot. ©orpljenaf (lulg), 1897. Bod yr £rj&id hcb Wybodaclh JJid y wjMa. CTNWYSIAD: TEAETHODAU. p Yr Iawn yn ei Berthynas a Moeseg.. 193 p Anerchiad........................195 P Cyfatebiaeth Rhwng Gwyrthiau ac M Atbrawiaethau y Beibl.........198 i| Nodion Duwinyddol...... .......200 ffiíj Dirnadaeth Ysprydol.......;....... .202 jjf Crîstionogaeth ac Ysbryd yr Oes___206 1 yresboniwr. Luc ix............................208 AMEYWIAETHOL. | Geiriau Difrifol............___.. .211 Y Diweddar Benjamin F. Lewis, Golygydd y Drych.............212 Usaìu Punt a Gweddi..............214 îl Nodion Politicaidd............... .216 Cymdeithas Genhadol Gartrefol y Gynulleidf awyr...............218 Pa beth yw Crefydd ?.-..;....... k. .218 BU FARW. Mrs. John A. Fraser...............219 Mr. David Davîes..___........... .220 Morns M. Jones...............___221 YE ADRAN GENHADOL. China............................ .222 NEWYDDION Y MIS. Cymanfa Gynulleidfaol Gymreig Wisconsiu....................223 REMSEN-, ÿr; Y. E. DAYIES, CYHOEDDWR. ìmem M^^M^mM^WMWM^ëMMEWMsMWM^^MMMMMmiWmM^MMWM^MëM^MWM^