Skip to main content

, - . ' r ' r " ' '""" i ■ ■RieAR'MESSEHSER.- Cyfrol LVIÎI. Rhif. 5 -DAN OLTtìlÂBTII- Y Parch. E. Davies. Cnljo^üfMn *an 33aujo& (fioemtöogton nr <f|lu)«si Cnniitlctaíaol. ; Atai (Mûb), 1897. ^. CYNWYSIAD:. TEAETHODAU. S BABDDONIAETH. f! Pregetli...........................129 Niweidiau y Diodydd Meddwol.....156 Y Pechod Parod i'n Hamgylehu... .132 Dymuniad am Dduwioldeb.........157 jjPregeth-----....................„ ..136 ) Englyniou i'r Lleuad..............157 YB ESBONIWB. Joseph o Arimathea...............157 Luc vll...........................138 ì Y Diwéddar T. Llyfuwy Morgan, AMBY WIAETHOL. . Scran.tou, Pa................... i58 Nodion Duwiuyddol......___.....142 í NEWYDDION Y MIS. Griffith Evan o'r Fron Heulog, ueu < Cyfarfod Tr: misol Talaeth Nöw Ddylauwad Addysg yr A'el wyd. 144 < York.......................... 158 Anystyriaeth yr Oes..............,147 PBIÖDWYD, Bü FAEW. "Josiah Brynmair"....... ....... 152 > Ganwyd......., ............... .'. 159 Yr Oohr Oleu......................155 ( Priodwyd........____.............159 DodgeYÌlle, Wisooiisi.ii....______,,. .155 l David E. Lloyd ...... v............16Q y REAISEN, N'. Y. E. DAyrËS, tC¥IIOEDDWK. afíES^^