Skip to main content

I^ìsiésIìiìse mssmssÊsM |§ ♦AMERIêAR* MESSEH0ER, Cyfrol LVIII ÉÜ II Rhif. 4 ~4í *&- -DAN OLYUIAETH- Y Farch. E, Davies, (ípljoeÒLicMîi ^an ^Tcuŵ ẁiciniìîcgion ^r €gluîìi3Ì dTjîntîlteibfaoL räi), 1897. Boä yr S^aiá fnh Ẁyboáaâîi _îi3 yẅ pda. CYNWYSÎAD: TEAETHODAU. Undeh Cristionogol, ei Natur a'i BwysioTwydd................. 97 Y Pechod Parod i'n Hamgvîcbu. .101 Piegetli.................". ........103 AMRYWIAETHOL. Nodion Duwin vddol................105 Pi'es-etbww a Pbregethwyr........107 GriffitíY Evan o'r Fron Heulog, neu Ddylan wad A<1 dysg yr , elwyd. 109 Etnrys Huws a Therfysgoedd Eg- ìwTSÌg................. ...111 Pleídio Parhad v Fasnacb Feddwol.114 Ff wi D leddf wriaetb..............115 Pa Fodd y Gwnelent.............. 116 Yr A»rh.ydedd'us Neal Dow........116 Gwers a Ddvsgodd Gweinídog i'w Gynulleidí-i..................116 Tewcb............................117 Eiri Natur i-yrtbiedig..............118 Y Cyfnewidiad Mawr..............118 Mor Wtthanòl yw Cynhyifìadau Ná tur a Gras.................... .119 Marwolaeth y Profieswi' Heury Drum- muud......................... .120 BARDDONTAETH. Cvfieithiad p:an Ap Daniel.........121 Dos vn Dv Fìaen...................122 Y Miìwr Da....................... .122 Peniílion.........................122 Margaret Ehoda.................. .123 Oes Enaid........................123 Englyn i'r Oen. .-. ,\................123 ' YR ADBAN GENHADOL. Fooclrow.........................124 Shansi..........................„.124 Cenhadaeth Ogleddol Cbina.......125 Cenhadaeth Marathi...............125 Polynesia......................:. .125 NEWYDDION Y MIS. Cafarfod Chwarterol Gogledd-Ddwy- rain Pennsylvania.............126 Beibl Gymdeithas Swydd Lewis, New York....................127 BU FARW. Hugh W. Hughes........'.........127 Mrs. Laura Jones...... ...........128 Mrs. Mary Williams...............Î28 Mrs. Heury Ward Beecber.........128 L.effim.................._____.....128 ,l- ee'msen, n. y. F. DAYiES, CYHOEDDWR- U^1, _ _ __ '4: ffrÇgB^' SSBSgg&^1