Skip to main content

«' ýta&lMâSSëÊSSBSg^'&î ■ \Ŵ^.^?^:,^:ŵL^BgiääBBP5BHB.'^ ŵ* AMÉfclëÄR* MESSER6ER/ Cyíroi LVH. Rhif. 7 i m L*ÉËii* II! lliẅfta rtwìirrì^BmifT¥ T-OTtiafttMMa «*wsw'wniTrK.'ai«aiaK3«K.ii36'rtt.wfia -Ö&N Oí,TaíAKm"~ Y Parch» E. Davies. ©ootpiaf (Jttlt), Î896. ÌŴ (M Boá yr iJb&M îicb Wyboáŵeííi H^ ^ŵ îNfô .TRAETHODAÜ. CYNWY8I&B: ; harádwyr ... .215 g'CfrefjddDenhiaiäâ.;... J|j Dyn Feì Boft Cyŵifol... || F'fydd ac Aberth ÁbeL .. YR ESBONIW». .,.im( EABDDONÍAETH . yÎW j Ang&U y Gro*»....................217 .. .200 > 04s| ŷn Gethäem&ne.,.........■.,...219 \ .The Late George W. Powoîî, Seran- ,.■■■" Myfyrdodau Gwesyn yn y Llythyr ' • ton, Pa........................220 at y îlhuf «iniaid...............262 MEW YDDION Y MI8. AMRTWIAETHOL. í Cenhadaefch Micronesia........... .220 Y Parch. B. Trogwy Evans a'i Ymos- í Damwain Alaefchu»............. .220 odiad ar y Gymdeithas Addys- Drddiacî yn Floyd, N. Y............221 gol a'iSwyddogion.............20éjCyfarfod Tri-misol yr Annibỳn- Eanes Êglwýé Gyiinllioidfaol Gym- . w^ %' -| "- -; ■• V ^;.........221 reigLongCreeks lowa, am yr Cyfarfod Càwe-Miaol J*ckson a Haner Oan' Mlynedd Cyutei o'i * G&3ha' °hi0......'............222 Bodolaeth.................."...2u7< Bn Fabw— "Datguddiadau y Datguddiad," j Hampbrey Franeis............223 Gan'y Pai'ch. R.. Trogwy Evon».S12 )'., O. W. «Tonea .......... ...... .224 Üj Ovnadlodd GèaedìaüÌBol y Owa- V fiLss-Mottie Riehards..........22á ll -. ■. . "' ,. . . . '. . .;: > .,;' • ■ íl BE.MSEN., N. Y- E. DAYÍE3, Ol'IìpEDDWR. •1 llfg! __ _ ___■;.....____________ ( 1 '..'?. - ;• _.'. • ..J* ~ . .-• ■>' „-"«?«__5; ' ' ;j^-M:__._j___Mf_ìias^^ ' ~" " " '