Skip to main content

-ÄMERI6.ÂB» MESSER6ER.* |CyfroI LVÎI Rhif. 4 ''"'- .o nv,,-': -.":>:-:_.i--7.L-.=. _:-:..,...::;..;z:..:;;-.c^^^^ Y Parch. E. Davies» €îif)GŴktmj Kn Nauiìtò ©umm&ogîcm yr (íígttöìisî CjmttlUMabl iíbrill ppril), 1856. 5^ Bod yr gnaid heb Ẅybodadh fJici yw J?d& CTHWYSÎAD: TEAETHODAU. ' \ . B ABDDONIÀETH f| Dyoddef a Çhrefydd........,.____. 97 í Enídynìon i Af'-n Missouri........ ..120 U Athraẅiaéth ys Ymwaghad.........100 j \v ^m.s-rGynt................... .120 g Gwir Ddiwygiad üref yddol a'r Modd j EngìJUÌ nÈẄẄDTÒN Y 'mÍs' ^ ^ li '"w Öaeî......................105 .; o Daîaeth Pe»nsv_vavi i...........121 l' YB ESBONIWE. Ordeiniad a Sefydìiad Gweinidog. ..122 """ Mnrc XV1" • 11-20 '... 1091 GweinidogNewydd Eglwys Gymíll- ,'pf MŵModauGwe.yn.yn'y' LÌyihýr " L TÍ'^ ■ '" ]*'+•" v -]B I •> ■ ' . . 'dd Lewts.123 II at y Ehuíeimaiíì...............112 oýíitrfod Ohwarterol Gogìedd-ddwv - AMEYWIAETIÍOL. " " rain Pt nnsylvania. ..........."..123 Adgofion am y Pareh. John Jonos, /Donation: Egiwyá Ann.iby.r_ol Ean- Llùnllyfiii................... 114 ' doîPlì' Wisçonsin,........... .124 l'î ' ^uhtuìnn nr. PEIODWYD, BÜ EAEW. ff.j Japan a r Ueüuaaon................ lib ( IJj Gohe'owyr, Siomedig........... I Pẁnc \ r Ari.iu..................... .116 i;:!v Biino Israeì...................... . 117 nFyr...........................118 .ediìf Wiíod DréthOl Bai__.es.......11;i ._. „.,................"... .'120 .......-. —...............,,. x^ .. .124 ...125 M ...125 Ì GÌf 116 Priodwyd.............. Mìss Annie Jenldns. Mrrf. Mary Lioyd... Eiohard Jon'es.............. .. . .12í Mi's. Mary T-.omas Joues......120. j||| • Johu D. Jaiu'is. ...;.......... ,1_J.7 i Thun-as E: E\aus.............. 127 Mi\ .tíifei ;:í ëk ' _ EEMSEY, N, $y E. D.WÍËS, C-tlIüifíDDWLÎ. s'îí.: '.S.S'G.tíiììSa.íẀẄí