Skip to main content

E;_a_3_Ema_ia___i_&im_-_^ ËËB i i n 1 i ' ■' ,_, _____• _ ___ _.'._. '_ .'_.-__' L____! _________.--____~U '. ' V - «AMERieAH«MESSER@ER.* __ Rhif. ^Y^" II 1 í_í * rí 1MIIIW _. IÜ F R1P Ä11 I ff'f 9-m -DÂN 0__ÖÍA____~ Y Parch. E_ Davies. <íîi!)cc-t. etm. _an îf at_>!^ <_5 luetiîlîtògîoii îîc Ci.3l1m.st CnmtllctofaoL €l]©tfr0r (iFtb r lîarg),. 1890. e@Ä Bodyr'gDẁfäheib Wyfooda___h ^îidyw.pda. CYÎÎWYSÎÁD: BYWGBAFFÍAETH. lor, Pa,....................v.. 57 ffl'.'T Diweddar Barch • Edward W. Joneö, j Engìynion Ánerchiadol........;.... .57 S D. D., Johnstown, P_...........33 NEV. YDDION Y MIS, |j TEAETHODAÜ. Cvfrifon Arianol Cymanfa New York.57 || Urddas Cre/!inwyr.................35 Eglwys Annibvno_'Emmett, ger Wa- Éiìl ■' "_T> '■_. QT.-_\T_~_TT> : ) 1 ' ' || ( ^11 EbBOi._v.I_. tertown, Wis....................68 I Mai-c xv...........................42 )pri0daB y-ü Bemsen................58 Myfyrdodau Gwesyn yn y Llythyr Beibl Gymdeithas Long Oreet, Iowa.59 at y Bhufeiniaid...............46 Bejbl Gymdeithas Jacltson a Gallia, AMBYWIAETHOL. ' olíio ......................, .59 Awduraeth yr Epistol afc yr Heoreaid.48 JBeibl Gymdeithas Bemsen, Steuben, Llith o'r Byd Llenyddol-----.-----... 51 ( a»r Cyichoedd.................. 60 BU FABW. ) Daniel B. Davirs, Milwaulsee, Wis.. .60 1 Cymdeithns. Geuhadoi Gartrefol Wis- ?.'__. , .._, . , _, , „ A_ i» . fo ( Eobert Eowlauds, Badnor, O...... ...62 1 Sy_wad.u är Ẃahanól I?,ẁ.rìân.'..'..'. 5_ Jü»tth Joae8' PittobuẄ Pa........fi:; 1 :A!..pi.OA'IAETÜ M!S- ^W Joû<JS..................MlÉ Y Diweduar Johu P. íiriíEths, Tay- j Maniou Eglwysig o Wisconsin..... ..64 Y Pregethwr i'r Oes Bresenol....... .52 Adgofion am John Jones, Llarillyfni,52i 4. iîf:.:'-'I-::.. ~x. y. E. DAVr.ES, CYHOEDDWB- ... ì '' [ " . r i -. l í,3Ŵ_ni3Ê__»jöí .-^i'^ #. ■■.'V . ^V*^ 0; .. :. i:. i:.í.;í..í.:^^:;. ^Ẅ".;(/(._'; ;-_iÌi.:i.,,'f .'."■. :;iV':'/■.;..r"^'Víî,.vr.i.íVi;^. ^wwraa■fflmraiemffli^ ■ ■--^■ ■»—_r_ŵa3<__g__«._____._ta__^_ ---.....-- ___.---------• •- * - ■• sgsa