Skip to main content

«AMERISAR • MESSERSER.* Cyfrol LVÍL RhiKl.il IfFÌttffìlIi IMFlîfí fllltl* —-—ÖAN;: OLTtìí ÁBSrtl- Y Parch. E. Davîes. Immmt (îatmarji), 1856. •'' é(£fl ôoá yr Snísná he£w yboáŵíth Nir! y - r t .í aT" ^ÿ CTIfWYBÎAD:' TEAETHODAIT. Morio Mewn Tymb VTestv»au yr WHhnoa Weddi ) ÍT<>3y'^v>n* Gwladwn j Lii •! ỳMar- .'.-■ i G ..24 M ■/MÍ ..25 y il — : x j vi......-...,,.. , '■ í;; :.......................2ó ) Efeìychiad ..........------•.......:.....25.f|ii Ö/The'siorm......,..................-26 1 n yn y Llythyr (Orist yn Gefch.somane. -. ..■ ' Ofiiffi! \m> .'■'■11 ' ~ '*• • * ÿj' Morio ÎWii Tvrv - ........... 1 , '. r ,',-. ; .' ■ ' , .. :'.. i jl Brenhinirieth Orist. ............. 2 j B.Uií)DOXiAEríJ M 17vihll»n " ' , '•i'rt'Throff.'SYti I ' j::, ,♦ .-. • : , , ,"' '........ \m ... '...' .......:. , ..............,. \$ -j «; • ^ ' •-.....,.: = -... , Di hgsrwch......... I **ESB0* • • ■ - , •;:::.:::::::/. | ,Mnrc xv: 15-23................8 { Tho Ssorm. .................. Píl M^vf(îní1ün Gwesvn yn v Lîvtbvr / (Orist vn Gefchsemane... ....■.' at y Illnifeini.ud ..... . , Aldlil *.VíAErrJlOL. ç Beibî Gymdeithas Swyddi Jacfcson Byr Ahercbiad a Wnael Ddydd j Gallia......................'... .5 feinluhffftrweli................. .14 Cyfarfocì Tri-Mi3ol Floyd, N". Y.....$ "LlftwMr Bcdydtl,"■ Gan y'Pareh D. ì Cyfarfod Oh.wárterol Aunibynwyr. S. Ìhŵies, Caorí'yrddin.;......./15!' Gogîedd-Ddwyrain Peun........._ ?f?n„-........................••■"\l\ BU FAEW. Adgonon...........................17 i Amrywìon f»an Oín Biìhel...;-.'.....19 jí Thomas W. Davies. I.iisfcorv oí í!í« Bií»í«' 3 (jicty____.....21 / Th'omas Bichards... Y Parch. lionry iluê», Dr'y Oreek.,.. .23 (■ T. J. Pict.on Joues. . . BEMSEN, 2Í". Y. E. .DAYÍISS, CYIÎÜ.EBDWB-