Skip to main content

•/- Y Parch. E. Davies. Liîf)oeûûeûtr) oan ìS-'pàìA dhuehúiíogian nr (Ügluîipi (ígnulleiòfaoL ^tp'ôt (^iùgust), 1895. Sod yr ZPpáà hih Ẅ yfood&dfi ÿ id y w J7dat, CYNWISIAD: Gwir Les. TBAETHODAU. »" Hawly Groes i Ebyrtli, Ffyddlondeb a By wyd yr Eglwys............ 225 Y Creadur ...,.'...................229 YB ESBONIWB. Marc *iv: 43-52................... 231 Myíyrdodau Gẁesyn yn y.Llythyr at y Ehufeiniaid ..____........234} Oyfarfod Cliwe' Misol Deheubarth BABDDONIAETH. Oyfieithiad.......................249 Hiraeth...................•......249 Wel, Dyma Dy Gweinidog,....... ,250 '■•■■>. NEWYDDION Y MIS. , . AMBYWIAETHOU ' Amry wíon gau Cefn Bithel.........238 Y Fantais neu yr Anfautais o Sefyll Allan (StrìU)...........___.. 238 Adgofiou...............-----........241 Dirgelwch y Cristior................243 Yr Anialwch..................... 241 Ohio........................,-251 Gweithrediadau Oyfarfod y Cyngór.252 Priodwyd.........................253 Bu Fabw— Eittie A. Jones........,...___253 Mrs. Ann Parry-----...........254 YE ADEAN GENHADOL. Hanesyn .TarawiatìoL.............. 241 j China...........................255 Y Glanhawr Ewgidiau.....,*.......245 Cenhadaeth Awstna.............. .255 At y Golysydd....................246 Affriea,...........................256 Yu Fyr...........'.___............246 \ Miirattìi,Missiou....,:........ .256 !.-;■-. .REMSEN', isr. Y. E. DAYÍES, CYIIOEDDWlì. :;;:;:.....;; ^^^^^^^^^^^^S rm/. ■ .i.íi-rr'ŵiûíîîîÇSflẅ