Skip to main content

M i i i __ i_j t i i i i i i i i >i,iraúmuSyZii\aì «AMERI0AR* MESSER&ER. Cyfroì LVI. Rhif. 1 -DAN' OT.YülAETH- Y Parch. E. Davies« (£îjî)ocÍ5ìtcoi_ ùan îCam^ib (S.iichttòocûan nr (Jfgltttnsi €nmtllciWctoL 3onau)r (Saiutarn), 1895. Bod yr jj-n&ÌGí fitfe Wyfooà&d-R. fìid y w ]?d&. CÝNWYSIAD: TEAETHODATT. Perthynas yr t glwys a'r Bobl îeuainc. 1 Hanfodion Eglwys Lwyddjauus.....« 3 Yr LiAvn..........."•••.........., 6 f TE.ESBONTWE. Marc xiii: 32—37.................. Mvfyrdodau Gwesyn yn y llythyr at y Ehufeiniaid.........,..... ..'.,. AMBYWIAETHOL. Trem ar Fyd ac Eglwys..............14 China Fawr........... ............16 Yr Hen Ddyn yn Ngwisg,y Dyn New- ydd.......-••.•..............17 Araeth ar Ddirwest............. ...21 12 Díolchgarweh..... ..... .,..-----.____..19 Testynau yr Wythnos Weddi...,___19 Y Salwn a'r Sabboth,,............... 20 Afc "Annibynwr".. ,r........ ..........21 Amrywion gan Cfífn Bithel... BAEDPONIAETH. ; Enw'r Wraig.."........;.............. '^Jjfc Bwrdd y Oymun................... .23 Pemllion......................... .23 Daioni Dnw yn Ÿmddangos trwy Ddeddfau Natuf.,........t... .23 NËWYDDION Y MÎS. Eglwys-Newÿdd ac Ürddiad Gweiri- idog yìi Joliet, 111 .V.........,.'■ .24 Cyfarfod Ohwe' Misol Dwyreinbarth Ohio .........V................26 Cyfarfod Chwarteroi Annibynwyr Gogledd Ddwyrain Pa...--...... ...27 1« _ Beibl Gymdeithas Cnrrol, Neb /. .... .28 iò s " ■■" Dodgeville. ......29 .30 .30 .31 .31 Tra yr oedd dynion yn cysgu, &o.....19 Cyfarfod Tri Misol New York. ..;■!.■ Bu Faiìw— John Eees....... Mi's..Mary Jones...■ John Bees—:... REMSEN", ÎT. Y. E. D.1ẂE3, CYHüEDDWR. : > Wrilí: : *-::„ -+"w' ; _ ;_,'_>^aa