Skip to main content

AMERI6AR* MESSEH0ER. Cyfrol LII. Rhif. 11 -PAN OLYtílAETIÍ- Y Pàrch. E. Davies. (ígl)ocbûcûh} ban à3au»bb <Ö>aicinibogion iir (Ëgltunsi €nn ilcibfaol. 2íacl)UKÌ>ì> (Noucmbcr), 1891. Bod yr ^dLid he:b Wybod&sth [4id y w pd&. CTNẂÍSIAD: TRAETJÍODAU. Walter Cradog a'i Waith..........321 Natur, Pei-sonoliaeth, a Swyddog- aeth yr Ysbryd Glan...,......324 Ein Heddyeliu a Duw................328 Cyd-lafur Chwioiydd Crefyddol... .330 Crefydd-Nodau Anamlwg.........334 YR ESBONIWR. Marc vi: 7—13................... .338 AMRYWIAETHOL. Or G-adair Fawr..................341} Amser Croeshoeliad ac Adgyíodiad I Crist........................342! Penod Newvdd yn Aetau yr Anoi- bvnwvr.../...................344 BARDDONIAETH. Bsdd fy Mam.................... .3*7 [ Rwy'n Meddwl d'od yn Ddyn..... .347 Cysgu yn y Cwrdd ... .....___...347 NEWYDDION Y MÌS. Cymanfa Anuibynwyr New York... .348 Cymanfa Deheularth Ohio.........348 Corfforiad Eglwys Gynulleidfaol yn Wind Gap, Pa................349 Diolchgarwch..............___... .349 PRionwri)..,................... -.350 Bu Fakw~~ Roes T. Jones.................350 Miss Haunah Griffiths________351 Mis. Mnrgaret Prieê...........352 |l KK.MSENr, X. Y. E. DAVfES, CYIIüICDÔWR- ■E