Skip to main content

CYFROL LII; 1891. Y Cenhadwr ámericamidd. THE AMEBICAN MESSENGER. -----YN CYNWYS- ÁMRYWIAETH 0 BETHAU 0 ANSAWDD /INIANYDBOL, FOGSOL /l etíREFYDBOL, -YN NGHYDA- HANESIAETH * GARTREFOL * A * THRAMOR ; -HEFYD CYFANSODDIADAÜ MEWN- TRAETHODAETH A B ARDDONIAETH. AMCËNIR I'R OLL FOD Ylî FÜDDIOL ADYDDOROLIGYMRY AMERICl Cgíjoeobeûiü. ìran naujìrò <&tD£ÌniüOû,ion gr €a,ltt)gst Cpnnllciûfaoi. -DAN OLYGIAETH- "2" PARGH. ZE. ID-A-^riIES- "Bod yr enaid heb wybodaeth uid yw dda," REMSEN, N\ Y. ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN E. DAYTES,