Skip to main content

*" hlSjÌM íîStîfniii AMERI6AH» MESSER6ER.» Rhif. 9 iiiìreirii üiËifìi -DAN OLYUIAETH- Y Parch. E. Davies. (ínljocoöcbhj òan ^auiiib (Stweiniîíogton nr (ffglnmsi (Ennnlleiofaol. iîlcòi (Scptembctj, 1890. Bod yr íjro&id riab Wyfood&dri fJìd yẅ ;pdôL CYNWYSIAD: BYWGBAFFIAETH. \ Dadorchuddiad oofadail i'r diweddar YDiweddar Barcli. Evan Owen, Ros- \ Barch. Thomas Bees, D. D____ 277 endale, Wis.. . .,.............. 257 \ Amrywion....................... 278 TBAETHODAU. J Diolchgarwch am Anrheg.......... 280 j Dafydd yn dianc i dir y Philistiaid. 261 \ Lloffion.......................... 280 Moses yn Methu Llwyddo yn ei gais BARDDONIAETH. at eì Dduw................... 263X Un mewn ystorm y w hanes dyn.... 281 Gweddi yn ei pherthynas a Deddfau Emynau ar wahanol destynau...... 281 Natur........................ 266 ( Erfyniad am Arweiniad ,........... 281 Dyledswydd Aelodau Orefyddol i YR ADRAN GENHADOL. - Bleidio yr Ysgol Sabbothol.....268 ( Llofíìon o'r Maesydd Oenhadol..... 282 AMRYWIAETHOL. í Cynhadledd yr e-ilwysi yn Mexico.. 284 ) Cenhadaeth Madura.............. 285 BUFARW. Llythyrau yr Hen Gartref.........270 Dau Sul yn Wisconsin............ 273 ) Rhai o Ddy wediadau y diweddar Dr. ') Mr. Evan R. Thomas.............285 R. Everett................... 275 ( Parch. Thomas Thomas............. 285 Ein Newyddiaduron Oymreig a Dir- \ Mr. Tiiomas X. Jenkins........... 285 west......................... 275 < Mr. John I. Williams. 288 REMSEN, N. T. W. E. DAYfES, CYHOEDDWR. ^PSPí "'■^■j -''- "^:."* '..'&■ ^■■^- •*-;■■■&■■_*■?'........•'■......iüf'.. ■■^:,:,l--.' ■:.,:■■......:vJ,,„^j^3if,s>.,,.- •.gri-i.T-i i jt -rr tib