Skip to main content

■AMERieAH* MESSEHÖER Cyfrol Ll, Y^ 11« i w 11 11 it ?ÍICI -DAN OLYGIAETH- Y Parch. E, Davies4 ẃnljpfbìiŵtB ban Natŵ (S&umniìtogion nr (ffglrajisi (ínnnltciöfaoL Htcljefin {%\vm\ 1890. Bod yr íîro&id hch Wybodaeíri fiid yẅ J7da. CYNWYSIAD; BYWGRAFFIAETH. YDiweddar Barcli. Evan Owen, Ros- endale, Wis... .................... TRAETHODAU. Crist Efengyl Ioan................ Oriel y Deuddeg Apostol.......... AMRYWIAETHOL. Dros y Werydd ;i.'r Talaethau Unedig "Dwyfyddiaeth NaturiolDr. Paley" Etholiadau Tawei y De a'r Modd y Si.crh.eir Hwynt............... Bedydd trwy Drüchiad yn Amod Hanfodol Aelcd leth Eglwysig. . G wario.......................... Arwyddion Gwir Gariad........... Gohebiaeth o Gymru............. Gweddi a Gweddio;............... Dy wedìadau—.................... Y Gwelliant Gwaharddol yn Nhal- aeth New York.....;.......... ' =. 164^ 167^ 169 \ 171 > 174: 175 ' 176 \ 178'' Ì79 180 \ 182^ 183 Y Diweddàr. Ohebÿdd. * Sylwnodàü.............;...;., Rhagddywediad a'i Gyflawniad. Gwirebau......•.. • • ^..,...... BARDDONIAETH. .-..&• ■ .j- ■ • ; . . . <(Y Graig" yn Gysur,%|MŴrallod. Cymreigiad, &c____; .____...;..... Y Tymhorait....;.......;...;;... Y Llygad...............'.".'■'.!... ^YR ADRAN GENHADOL. Polynesia........................ TWI'CÌ....;;..........,.;;........ Rev. John C; Paton yil Cloddio Fíyri- on yn Aniwa, New Hebrides... NEWYDDION Y MI& Bu Fabw— Mrs. Elizabeth Jones.......... Mrs. Laura Jones......;...... Mrs. Jane Thomas..____t..... Amrywiol . . . ■ ......... ....... 188 188 189 fifcÀISËN', K.Y. Ẅ; E. DAYIES, OYHOEDDWRí