Skip to main content

,.J,"£.«.Ì3 ■ ,•■: ■ ■ '■;•■■ .; ■ V:C:. '■ ■' ; ■ - ■ ■■-•-■■ '■ : ■: ■ i "* ^MERÌëAH* MESSERÖER.* Cyt'rol LL Rhif, 1 ----.:-------pAN OI.YiMAETH--------— Y Parch. E. Davies« €i)l)0£fciì)cì)iìi lun 2Caii)ut> Oiuetniîiogion nr (Êgltòusi (ËpnulUiûfaol. 2on iur, (3ánuavn,) 189CL é(M . fíod >-■■>£ uaid Iiefc Wybodâ&fh fsíid yw T7d&. fjfoo ■v#. ...,.,... \ y -- -•-■■ ■-•- --- - - - ■ ■■- --~—=---....-.... ........___cKce^' .C^ÎWYSIÁD; Cyfurchiad y Goíygydd" ':" <. ' o í ( GaJarnad . V' v . '-23 II BYWGRAFFrAEìtl. \ j Yr Ader, n a'r. ^ Dm.e^ig .'. ; 24 1 Adfeddyliau niti y diwedd^, K. D. '_ yU a(^0 GfcNiÍAÜOL, I fìì Thoinasflorlliryri Gv.Mio.id) . "I •.; (;(,..n <v{„ jj , ... ^ f TEAETUODAU, *o.'i V , 'iW-Spaẅl-*««ẃi« | Ëglwys Lwyddianus . fi Dilysrwydd yr Efeogylau a?r Gwyrtli- Arwrddion Cì'ist yr Efcitgylau Yr Lí'oîjjyì yn ol M-a Yingiia.Ydolifid Oí'i-t.... AS RYWlAETlLOh, Gwascid ÜA'di jfe.-Ilwyr ym ■»''; n^l:,d sWyddgeiswyr Pr ÿŵííu g.vir' il«>] V Gwirodwei tlw r . M ..rwoîa'etíi Dr. Tìiomas . Pobí anwyhodus iawii . . . RliyíVdd erbyn liy.u . Adolygiad y Wa-g . . . BARDDONIAETH. Henanit...... Ü Y BeiU • • -..- • ' , •' ■ - OyinlitHiad'Dirwesto} , . - . i!lîd<1"lio'ivíioia- Aft'rieÍ-Oen- fi'.'îaetli K;i(i;H.rv_0e'ihadí-n Eg- Iw v* Loe ijì vn N w\ rembarth : . Attrica , ? W*< .....■• • • r. *K^ v"DDÍON Y Mltì. GjJha.nfrt Ddírwcs ,olCa:!dbil|.th íftíXV \ Y«rk . .•!>*, ur Beibì Gwndertnas s;vvvddi, j.,ckS(,n. a 17' G.-iUiii. ,. •■ " . í o , í'riodw\ d . IS^.Í l.ÌYJÎ Goi'IANTAÍ;— 22 ', Mr . Sitr.ili Ilarris *■} i'2 ., M-.s. Mftrgüftîí WiílianiS . ■ / Mis Margaret -îones . . V 22'; M". llo>\ land Joues' . 2-;', Yr Wytlmos Weddi . . ... 2> í Dydòíaiiion ..... gli lîEMSE^ N. Ý. W. E. DAYI KS% OYHOEDüWR' ma_a Sggg^SäjB^?JÌ^^ UHUl........~ ii ii i'mii in n ii.....ii