Skip to main content

<£l)e /àmerícciu Jîtessenger. AMERICANAIDD. CYF. XLỲI. Rhif" 9. CTHOEDDEDIG DÁNNÂWDD GWElNlDOGION TIi £GLVTSI CTNULLEIDÌAOL. Bod yrenaid hieb wybodaeth nid. yw dda. (DYHW¥ilüJ) BYWGRAFFIAETH. . . : Y Parch. Edward Jones, Bathafarn. 257 TRAETHODAU, &o/ Cadwraeth y Sabboth -. . . 259 YBeibl . . " . v . . 262 YR ESBONIWR. Epistol Cyntaf Ioan—Pen. v. 5—8, 263 AMRYWIAETHOL. Merthyrdod Rowlins White .~"~ , 264 Niffa'iGwn .. . . . / /:/. 265 Y Fasnach Feddwol . "-.. . 269 YWÌadHyfryd. . . . . 271 Y Pabyddion . "' . ' . -... "7 . 271 Gwladys Ruífydd . ." ." ' . 272 Dyrnaid o Loffion . - . . . 273 Atebiad . , . ; . ... . 273 BÁRDDÖNÍ AETH. Awdl ar''YDymestl" . .273 0, c'adder fi yh yr lia' .. ... . . 275 Y'R ADHAN GENHÀDOL. Y.Genhadaeth Dramor, . . 275 Canlyi.iidau. anuniongyrchol gwaith Çewhudolyn Indìa . . . 277 279 Apeliad. . . . . . NEWYDDION Y MIS. Ymadawiid Gweinidog . . Cyfarfod Chwarterol Cynulleidfad .Canoìbarth Pa. . Democratiaid Obio 'a'r Fasnach Wirodol . . . . Damwain angeuol yn Nelson At Gymru America Y Cynghaws yn erbyn y Celt a'r Parch. E. Pan Jones, Ph. D. 283 Dirwest yn Remsen Hnnanyinwadiad Cenadwr Ieuanc PRIODAS AU A MARWOLAETHAU. Priodwyd .... ... 284 Bn Farw, ... . . .284 CoFIANTAÜ---- ; J. Edward Wiìü.-uns . ; . .284 Mrs. Mary Prituhard . ... 284 Parch. W. Nichulson . . ': .284 George Thomas . . . '' . 285 Rees Herbert . . ... 285 Mr. Moitìs James . .. . . 286 Mr. Williaui Owen . ;,,. . 287.- Mrs. Cathariue Jones . . . 288 280 281 281 282 282 283 283 REMSEN, N. Y.: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN E. DAYIES.