Skip to main content

8U)í C&merìeatt Jttessenger. AMEEICANAIDJ). 'ÖYŴ.'iriTI. Ruif • a. CTHOEDDEDIG DAN NA WDD ÙWEINIDOOIOtf TR &3Ln TSI OTMJLLElÖirAOL. <# C&ujst (Hugust), 1885. Bod yr.enìaid îxeb wybodaetli .aid- y.w. dda. jG^IJ'WTBIâI. { TRAETHODAU, ẁo. lloffioìî. Y Gweinìdog dn, . ... m X Casglìad o hën ddywediadan . .-.. 250 -,«;* Trugaredd er mwyn cyfiryngwr, . 227 ) Lîóffion o bell ac agos :. . •' .. m ;;: Dylanwad ýr Ysgot Sabbothol ar / /.;■ #òesolíìeb . .... âíú .! NEWYDDIOK Y MIS. Ysbrydolrwydd Crefydd . . 2ââ ; Oymanfa Gynulleidfaól Gymrerg Mairwolaëtu Mosès, - -.. « . m i wìs. . . -.-..... ;lj > . ■''. 251 ) YR ESBONIWR. Marwolaeth y Cadfridog ar Oyn- Épistol Cyntàf Ioan—Pen. v. 5—8, 238 Arlywydd U. S. Grant .; * 252 ; , AMRYWIAETHÔL. ; PRIODASAU A M ARWOLAÊTBAÜ*, j Llyfr y dyn tlawd, ... Ymwelíad Gẃeinidogâethol . . , Y.SçottLaw . . . ■;■'.' . . 242 243 243. \ Priodẃýd . . "1, » '» > BuFarw, * GbifiAŵri.u— 253 224 ) Cais at öîiebwyr y " Cenhadwr w . 243 Mrs. Mary Jonea v « ■: v ;2§4;- BARDDONIAETH. John H. Thomas , » , . 25V ' Mrs. Laüra Bllis ■■'• • • 255 ) Aŵdì ar " Y Dymestl" 214 John Jones . . • . 255 YR ADRAN GENHADOL. William Roberts . . • 255 --.: \ Y Genhadaeth Dramor, » 246 1 Elizabeth Ann Watkìns . . 256 ! 0 ífraìnc Vv hen Fro-dir < 218 ! Martha Willianis. , . . 256 REMSËN, N> Y>: ARORAFFWYD A CHYHOEDÜWYD GAN E. DAYIES. w^&'