Skip to main content

$ljt ^iteẁan: JÎIí00engcr.; AMEEICANAIDD. CYF. XIiVI. Rhif T'. CYHOEDDEDIG DAN NA WDD GWEINIDOGION YR EGLWYSI CYNULLEÌDiÄOL. ©orpljenaf (îuín)j 1885. .■?*;! Bod ýr^ènaixl ííöt»' wy bodaeth nid yw dda, BÝWGLtÀFFYDDlAJETH. * Y Parch. î!van J. EVàns, .,. . 193 TRAETSIODAU, $* J ; y Líinellán, , . Tristwch a cban, Cymro,- ;,.:....- Y diwyd, 213 214 214 Y Gweiniiíogda,"T '"" '. . . 199 Deddf cÿmdfeithasiad Meddylddrych- an, . . . . .:, 203 ^áì?wöìae^lrìÍ3se»,v ■ . *-***:' 'À; 206;' Mr. Joseph Cook ar yr hyrt a-Wnaeth CynnUeidfaoüaeth^....... . . 207 "^f T: YR'ESBÒìríÄ Epistol Cÿntaflpan^Pen; v. i— 5, 20&' }■. AMRYWIAETHOL. " Ì Carchárn arä oes, Cynghorion, . 211 212. BARDDONIÁETH. Y diweddar Dr. T. Rees, Abertawy, 213 LLÖFFION. Lìoffion yr hen wr, ' . "'; : YR ADRAN GENHADOL. Y Genhacîaeth Drafnor, «V • *" NEWYDDION Y MIS. Cyfarfoil Çhwarferol gogledd^ddẃy- raín, Pa.y .'.-..,. .■ .>;".- ./: . .. Gyräanfa GynnUeidfawyr .Dwyreîn- bàrthO.,;' ^ . ,\ . Ystádègaeth yr eglwysi, . : . Cyfarfod Sprihg Greëri, Ẃis.\ ... ;, Gwerinwyr Ohio a'r fasnaeh wirodol, Cyfarfod trimisol Bëthel, K; Y.^. 215 215 MARWOLAETHAÜ, Bn Farw, 2*8 219 221 225 224 224 / ÊEMSEN, N.Y>: ."!.'.'7 ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN E. DAYIES.