Skip to main content

®he SUntrican ittessíenger. c^HAí)^ AMERICANAIDD. CYF. XLTI. Rhif 6. CYEOEDDEDIG DAN NAWDD GWEINIDOGION YR EGLWYSI CYNULLEIDIAOL. Jílehcfm (înne), 1885. Bod yr ertaid. lieb wybodaetla nid. y w dda. (BIIWI BYWGRAFFYDDIAETH. Marwolaeth y Parcb. Siraon Evans, 161 TRAETHODAU, &o. Addvsgiadau oddiwrth Ordeiniad y - Dëuddeg . ' . ... 163 Pregeth Ang'addol, ... Gweithftarwch crefyddol, Ymddwyn yn addas i'r Eíengyl, YR ESBONIWR. Epistol Cyntaf Ioan—Pen. iv. 14, AMRYWIAETHOL. Gwnwr y Milflwyddiant, . -\ 175 u Paham v 'dinnyga vr 'annuwiol Dduw?" . ; \ Myfyrdodau mewn Llesgedd, Dylanwad yr Argraftwasg, A ydych ynjnyned i'r Ysgoì Sab- b«>thol? ,- . Y Cedyrn yn Cwympo,—Dr. Rees, Abertawp, yneì Fedd, 165 i 169 171 173 176 177 178 179 180 Nofio ar y R'iew am 19 o ddyddiau, 181 181 181 Trwydded i Werthu Gwirod, Amrywion, , . Atebiou i?r Gofyniadau'yn y "Cen- UAnwii" am Mai, BARDDONIAETH. Ergyd y Groes, Y Ddatad, . . . 182 182 182 Deigryn ar fedd fy hofif Lizzie M. Priee, Prospect, N. T., . 182 Prohibition, . . . 183 Gweddi plentyn cyn rayned i gysgu, 183 YR ADRAN GENHADOL. Y Genhadaeth Dramor . . . 184 NEWYDDION Y MIS. Undeb Cynulleidfaol Lloegr a Chym- rn,.....185 Cyfarfod [ Chwarterol Deheubarth Ohio, ".....185 Glen Roy, Ohio, . . . 186 PRIODASAU A MARWOLAETHAU. Ganwyd, ; 186 Priodwyd ; . 186 Bu Farw *186 COFIANTATJ— Mrs. Jane Hughes, . . 187 Mrs. Ellen Jones, ... 187 Mrs. Gwen Jones, priod Mr. Rob- ert R. J<*nes, Dawn, Mo,. . 187 Stephen O. Jones, M. D., » 189 Mrs. Elizabeth D. Gáffiths, . 190 William J. Williams* . , 190 Mrs. Ann Davies, Ninety Six, 191- Mr. Jolm Davies, Ninety"Six, lfi2 Y Cbnhadwb am y gweddill o*r, tìwyddyn, . . ... 102 Lloffion o bell ac agos, . , J92 REMSEN, N. Y.: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN E. DAYIES.